Ako zabezpečovať servis technických porúch zo zahraničia

Agrorezort pomôže výrobcom potravín, ktorí potrebujú opravu svojich technologických zariadení od zahraničných subjektov
 
 
Strategické potravinárske podniky realizujú výrobu často v špecifických technologických zariadeniach. V prípade technických porúch na týchto technologických zariadeniach je nevyhnutná servisná oprava, ktorú často vedia zabezpečiť výlučne zahraničné subjekty. V rámci opatrení na zabránenie šíreniu COVID-19 je značne obmedzený vstup zahraničných subjektov na územie Slovenskej republiky, čo by mohlo spôsobiť problém pri potrebe opravy technologických zariadení v potravinárskych podnikoch.
​ 
​Z vyššie uvedeného dôvodu sekcia potravinárstva a obchodu požiadala Ministerstvo vnútra SR o spoluprácu v danej oblasti. Po dohode s Ministerstvom vnútra SR sekcia potravinárstva navrhuje nižšie uvedený postup.
  1. ​Potravinársky podnik, ktorý bude evidovať poruchu technologického zariadenia a potrebuje opravu tohto technologického zariadenia, ktorú musí realizovať zahraničný subjekt, bude žiadosťou kontaktovať MPRV SR (sekcia potravinárstva a obchodu), pričom je nevyhnutné, aby túto skutočnosť určitým spôsobom deklaroval.
  2. Následne MPRV SR (sekcia potravinárstva a obchodu) bude kontaktovať elektronicky ([email protected]) Ministerstvo vnútra SR, konkrétne Útvar hraničnej a cudzineckej polície so žiadosťou na udelenie výnimky na vstup cez hranicu Slovenskej republiky.
  3. Žiadosť musí obsahovať dôvod vstupu na územie Slovenskej republiky, údaje o subjekte (spoločnosť, ktorá zabezpečuje servis), údaje o potravinárskom podniku (spoločnosť, u ktorej má byť servis vykonaný), údaje o konkrétnych fyzických osobách, ktoré budú prekračovať hranicu Slovenskej republiky (meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, špecifický identifikátor – číslo dokladu totožnosti) a špecifikáciu konkrétneho hraničného priechodu, cez ktorý sa bude vstupovať na územie Slovenskej republiky.
  4. Žiadosť podľa bodu 1. a údaje podľa bodu 3. musia byť MPRV SR zo strany potravinárskeho podniku doručené najneskôr 36 hodín pred plánovaným prechodom cez hranicu Slovenskej republiky.
  5. Výnimka zo strany Ministerstva vnútra SR bude vydaná do 24 hodín od doručenia žiadosti podľa bodu 2.

Link: https://www.mpsr.sk/ako-zabezpecovat-servis-technickych-poruch-zo-zahranicia/437---15265/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce