Aktualizované k 22.4.: Informácie týkajúce sa cestnej prepravy živých zvierat v rámci EÚ

Užitočná webová stránka, ktorá ukazuje situáciu na vnútorných hraniciach EÚ:  https://covid-19.sixfold.com/
 
 
RAKÚSKO
Informácie z 19/03/2020
Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa prepravy živých zvierat, ale na hranici môže byť dlhšia čakacia doba ako obvykle, najmä s Talianskom (kontrola teploty vodičov).
 
Ďalšie informácie týkajúce sa osobnej dopravy nájdete na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra na adrese: www.bmi.gv.at
 
BULHARSKO
Aktualizácia z 20/03/2020
Žiadne osobitné obmedzenia pre prepravu živých zvierat.
Turecko stále prijíma zásielky živých zvierat.
 
Na hranici s Rumunskom je intenzívna premávka (pri vstupe do Bulharska) na Rousse-Dunajský most a Vidin-Dunajský most a pri vstupe je intenzívna preprava pre nákladné vozidlá. Na hraničných priechodoch Durankulak, Silistra a Oryahovo-Becket je prevádzka normálna.
(je iba v bulharčine, použite Google prekladač)
V prípade núdze sú horúce linky situačného centra v Bulharsku:
(+359) 2 948 24 04; (+359) 2 971 38 56 a e-mail: crisis@mfa.bg
 
CHORVÁTSKO
Informácie z 25/03/2020
Tranzitná doprava cez územie Chorvátskej republiky sa vykonáva v osobitnom režime. Vstup je povolený cez nasledujúce hraničné priechody:
 • na hranici medzi Slovinskom a Chorvátskom cez hraničné priechody Bregan a Macelj;
 • na hranici medzi Maďarskom a Chorvátskom cez hraničné priechody Goričan a Duboševica;
 • na hranici medzi Bosnou a Hercegovinou a Chorvátskom cez hraničné priechody Nova Sela, Stara Gradiska a Slavonski Samac;
 • na hranici medzi Srbskom a Chorvátskom cez hraničný priechod Bajakovo.
Všetky vozidlá na prepravu dobytka prechádzajúce cez územie Chorvátska budú sprevádzané celou cestou políciou, ktorá určí smer pohybu a miesta na tankovanie a odpočinok.
 
Informácie z 16/03/2020
Žiadne obmedzenia pohybu živých zvierat, ale osoby (vodiči a sprievodcovia) pochádzajúce z vysoko rizikových krajín:
 • podliehajú hraničnému dozoru s cieľom odhaliť prípadný výskyt choroby Covid-19;
 • •stupujú do Chorvátska v osobitnom režime.
Očakávajte čakanie na chorvátskych hraniciach.
 
ČESKÁ REPUBLIKA
Informácie z 26/03/2020
“Zelené pruhy” boli určené (prioritné pruhy pre nákladnú prepravu tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, hospodárskych zvierat atď.).
 
Na diaľniciach a dvojprúdových komunikáciách D1, D2, D5, D8 a D 11, ktoré vedú k hraničným priechodom je zákaz predbiehania pre ťažké nákladné vozidlá (HGV). Zákaz zostane v platnosti 60 dní.
 
Preprava živých zvierat je z tohto zákazu vyňatá.
 
FRANCÚZSKO
Informácie aktualizované 20/04/2020
Od 8. apríla nadobudli platnosť vo Francúzsku tri nové vyhlásenia pre medzinárodne cestujúcich.
 
Po porade s kolegami z ministerstva zodpovedného za prepravu tovaru kompetentná francúzska autorita odporúča, aby prepravcovia, ktorí cestujú do Francúzska z iného členského štátu, vyplnili tieto dva dokumenty uvedené na oficiálnej webovej stránke:
 • «voyage international de l'étranger vers la France métropolitaine» (international travel to metropolitan France/ medzinárodné cestovanie do metropolitného Francúzska).
Všimnite si, že:
 • že v súčasnosti existuje lepší preklad anglickej verzie dokumentu;
 • numerická verzia je teraz k dispozícii aj na oficiálnej webovej stránke. Vytvorí sa QR kód, ktorý je možné zobraziť na smartfóne.
 • «justificatif de déplacement professionnel» (exemption for professional travel/ výnimka pre profesionálne cestovanie)
 
NEMECKO
Informácie z 08/04/2020
Nemecké autority by chceli všetkých upozorniť na informácie uverejnené Nemeckou spolkovou políciou na ich webových stránkach.
 
Táto stránka je iba v nemčine, ale v podstate popisuje, kto má v súčasnosti povolený vstup do Nemecka. Uvádza sa tu, že musí existovať platný dôvod, inak bude vstup na hranici zamietnutý. Preprava hospodárskych zvierat sa považuje za platný dôvod. Avšak, môže sa stať, že preprava spoločenských zvierat (napr. Mimovládnymi organizáciami) sa nebude považovať za platný dôvod. Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete ich kontaktovať na čísle horúcej linky: +49 (0)800 6 888 000.
 
Informácie z 26/03/2020
Doprava, ktorá viedla k poľským hraniciam, sa vrátila do normálu (pozri aj informácie pod Poľskom).
 
GRÉCKO
Informácie z 24/03/2020
Preprava zvierat sa môže uskutočniť medzi Gréckom a Albánskom a Severomacedónskou republikou.
 
Pohyb nákladných vozidiel na hranici Evzoni (v severnom Grécku so Severomacedónskou republikou) v oboch smeroch nie je povolený medzi 22:00 a 6:00.
Informácie z 20/03/2020
Pohyb osôb medzi Gréckom a Tureckom je obmedzený. Preto  sa nemôžu uskutočňovať žiadne prepravy zvierat medzi Gréckom a Tureckom (a naopak).
Preprava živých zvierat normálne pokračuje medzi Gréckom a Bulharskom (a medzi Gréckom a Talianskom cez „Roll On Roll Off“).
 
MAĎARSKO
Informácie z 26/03/2020
Preprava živých zvierat prechádzajúcich cez Maďarsko sa teraz môže zastaviť na 24 hodinový odpočinok, avšak vodiči musia informovať políciu torzs@orfk.police.hu, ak majú v úmysle zastaviť.
 
Podľa súčasných predpisov, ak vodič zastaví, bude automaticky v karanténe, ale nebude vydané žiadne formálne rozhodnutie o karanténe, nesmie však opustiť kabínu nákladného vozidla (v praxi je to určené kontrolné miesto).
 
Po uplynutí 24 hodinovej doby odpočinku, aby vodič mohol opustiť kontrolné miesto, potrebuje písomný súhlas polície, ktorý musí byť vyžiadaný tiež od torzs@orfk.police.hu .
 
Vo všetkých prípadoch sa v žiadosti musí uviesť tlačenými písmenami: ”LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT".
 
Kompetentná maďarská autorita odporúča, aby sa uvedené ustanovenia vykonávali takto:

1. V prípade tranzitu cez Maďarsko by mal prepravca poslať najneskôr v čase odchodu v angličtine na torzs@orfk.police.hu a maďarským národným kontaktným miestam (NCPs) (pallosl@nebih.gov.hu a aai@nebih.gov.hu) oznámenie s uvedením, kde a kedy chce v Maďarsku odpočívať. Vodič pri vstupe na maďarské hranice musí mať vytlačenú kópiu tohto oznámenia.

2. Oznámenie musí obsahovať:

 • na ktorom hraničnom priechode chce vstúpiť na územie Maďarska;
 • názov prepravnej spoločnosti;
 • meno a priezvisko vodiča a osobné údaje vodiča;
 • ŠPZ vozidla.

 

3. Po 24 hodinovom odpočinku by kontrolné miesto malo pomôcť pri odosielaní e-mailu na adresu torzs@orfk.police.hu so žiadosťou o povolenie opustiť kontrolné miesto.

 

Na stránke http://www.police.hu/en/content/foreign-citizens-cannot-enter-hungary môžete skontrolovať čas potrebný na prekročenie maďarských hraníc s EÚ a tretími krajinami.
 
TALIANSKO
Informácie z 27/03/2020
Vodiči, ktorí idú do Talianska alebo cez Taliansko prechádzajú, musia vyplniť a mať pri sebe toto vyhlásenie:
Informácie z 19/03/2020
Preprava živých zvierat na zootecnické alebo reprodukčné použitie je povolené na tranzit cez Taliansko pri súčasnom rešpektovaní všetkých opatrení potrebných na ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti v súvislosti s núdzovou situáciou Covid-19.
 
Jediným obmedzením je napríklad na registrované kone, ktoré nie sú určené na reprodukčné účely. Pohyb týchto zvierat, ako aj domácich zvierat je povolený iba do a z veterinárnych kliník a z iných veterinárnych dôvodov.
 
POĽSKO
Aktualizácia 26/03/2020
Poľské orgány naznačujú, že preprava živých zvierat prichádzajúca do Poľska z Nemecka vstupuje cez hraničný priechod Świecko.
 
Hranica v Gubinek (poľsko-nemecká hranica) je otvorená výlučne pre prepravu živých zvierat.
 
RUMUNSKO
Informácie z 17/03/2020
Žiadne obmedzenia premiestňovania živých zvierat ale osoby prepravujúce živé zvieratá (vodiči a sprievodcovia) musia pri vstupe do Rumunska dodržiavať tieto kritériá:
 • Absencia symptómov infekcie COVID-19;
 • Vybavenie ochrannými prostriedkami, tzn. dezinfekčným prostriedkom, rukavicami a tvárovými maskami.
 
SLOVINSKO
Informácie z 17/03/2020
Žiadne obmedzenia pohybu živých zvierat, ale môžu byť predĺžené čakacie doby na slovinských hraniciach.
 
Aktualizované informácie o dopravnej situácii v Slovinsku nájdete na stránke https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx.
 
ŠPANIELSKO
Informácie z 30/03/2020
Aby sa minimalizoval kontakt medzi inšpektormi pracujúcimi na HKS Algeciras a vodičmi a aby sa znížilo riziko nákazy koronavírusom, inšpektori v nasledujúcich dňoch budú dostávať plány prepravy od colných orgánov e-mailom.
 
Veterinári budú vykonávať kontroly ako vždy a vyplnia oddiel 3, ktorý bude tiež zaslaný colným úradom e-mailom.
 
Jediný rozdiel, pokiaľ ide o bežný postup je, že vyplnený oddiel 3 nebude originál a že HKS si ponechá kópiu plánu prepravy, nie originál.
 
Informácie z 23/03/2020
Počet plavidiel ro-ro („Roll On Roll Off“) opúšťajúcich Algeciras v Španielsku do Maroka sa znížil o 40% a priestory na prepravu zvierat na palube týchto plavidiel sa výrazne znížili. Španielske orgány navrhujú, aby sa touto cestou zabránilo alebo znížilo množstvo prepravy živých zvierat do Maroka.
 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVO
Informácia zo 14/04/2020
Pre Anglicko:
Podľa Nariadenia o ochrane zdravia 2020 (Coronavirus, Obmedzenia) (Anglicko) sa každý, kto opustí miesto kde žije bez primeraného ospravedlnenia sa dopúšťa trestného činu. Nie je jasné, ako by odobranie psa zo záchrannej charity (rescue charity) na letisku alebo niekde inde predstavovalo primerané ospravedlnenie.
 
Právne predpisy tiež obsahujú prísne pravidlá týkajúce sa zhromažďovania dvoch alebo viacerých ľudí, ktoré vždy počas presunu zvierat musia byť dodržané, a je potrebné dodržiavať Usmernenie verejného zdravia Anglicka týkajúce sa sociálneho odstupu.
 
Kompetentná autorita Spojeného kráľovstva dôrazne odporúča, aby sa psy zbierali z letiska autorizovaným prepravcom a dodávali novým majiteľom. Ak zvieratá prichádzajú do Spojeného kráľovstva cestnou dopravou, mali by sa dodať priamo na uvedenú cieľovú adresu. Tým sa predíde problémom v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by sa mohli vyskytnúť, ak by noví vlastníci boli nasmerovaní k návratu domov skôr, ako si budú môcť uplatniť nárok na svojich nových domácich miláčikov.
 
POZNÁMKA: pokiaľ nie je uvedené inak, „hranica“ odkazuje na hranice medzi členskými štátmi

 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN