KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 1. apríla

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho dnes poslal list generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu Adriane Šklíbovej. 
 
 
V liste žiada fond o odklad splatnosti nájomného o 6 mesiacov a o zabezpečenie riadnych zasadnutí Rady Slovenského pozemkového fondu. 
 
Článok aj s prílohou predmetného listu nájdete tu: http://sppk.sk/clanok/3174
 
Vláda 31. marca rokovala aj o zmenách v Zákonníku práce.
V článku na našom webe http://sppk.sk/clanok/3176 sa dozviete o viacerých návrhoch vlády: zamestnávateľ bude napríklad oprávnený nariadiť výkon práce z domu, ak to povaha práce umožňuje a v takomto prípade aj zamestnanec bude mať tiež právo vykonávať prácu z domu. Ak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu celkom alebo z časti a poskytuje zamestnancovi náhradu mzdy, zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť odpracovanie času, za ktorý zamestnancovi patrila náhrada mzdy. Odpracovanie možno nariadiť najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala.
 
V rámci iniciatívy S3FOOD na podporu digitalizácie sektora potravinárstva a poľnohospodárstva môžu firmy žiadať vouchery až do výšky 180 tisíc eur.
S3FOOD voucher je určený na finančnú podporu malých a stredných podnikov z potravinového výrobného a spracovateľského reťazca, poskytovateľov digitálnych riešení alebo poskytovateľov technológií na testovanie a analýzu budúceho vývoja (napr. analýza trhu, analýza regulačného rámca), na overenie digitálneho riešenia v relevantnom prostredí pre použitie súvisiace s vybranou výzvou potravinárskeho odvetvia a na zavedenie nového digitálneho riešenia v reálnom prostredí na mieste potravinárskej spoločnosti.
 
Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý bude prerokovávať NR SR.
 
Vykonávanie vstupných lekárskych prehliadok je pozastavené.
Podľa platného Metodického usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo (platné od 19.3.2020). V bode 3 je uvedené, že "Všeobecný lekár neposkytuje preventívne, pracovno-lekárske služby a posudkovú činnosť (vodičské a zbrojné preukazy, iné posudky, výpisy z dokumentácie, vyšetrenia pre potrebu posudkovej služby..." Toto Metodické usmernenie bolo vydané v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č . 113 zo dňa 15. marca 2020. Vstupné prehliadky do zamestnania patria medzi pracovno-lekárske služby, čiže ich vykonávanie je v súčasnosti pozastavené.
Metodické usmernenie nájdete v prílohe.
 
 
Komisia a DG SANTE požiadala národné autority členských štátov, aby im oznámili, či má priemysel na národnej úrovni problém zosúladiť obaly s predpismi únie v súvislosti s COVID-19. Dôležité bude uviesť, ako by sa tieto problémy mali riešiť (na báze jednotlivých prípadov, koordinovaného postupu na úrovni EÚ alebo nie je potrebné ich adresovať. Lehota na zaslanie spätnej väzby je 7. apríla.
 
Vedúci predstavitelia Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetovej zdravotníckej organizácie vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú vlády, aby minimalizovali vplyv hraničných obmedzení COVID-19 na obchod s potravinami.
 
Polícia SR na sociálnej sieti aktualizovala informácie o situácii na vybraných hraničných priechodoch zo SR.
Viac informácií získate tu: http://sppk.sk/clanok/3175
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN