Podmienky pre cezhraničných pracovníkov pracujúcich v ČR od 14. apríla 2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo na svojej webovej stránke podmienky pre cezhraničných pracovníkov prekračujúcich štátnu hranicu ČR za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území ČR.
 
Pre občanov Slovenska, Nemecka, Poľska, Rakúska/iných členských štátov EÚ s povolením k pobytu na území susedných štátov sú stanovené nasledovné podmienky.
 
Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní. 
 
Od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice. Pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7;  cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody.
 
Po príchode do ČR musí cezhraničný pracovník ešte pred začatím pracovného turnusu, t. j. pred začatím výkonu práce na území ČR, absolvovať povinnú 14-dňovúj nariadenú (domácu) karanténu.
 
Po jej skončení môže začať pracovať a najskôr po 14 kalendárnych dňoch vycestovať z územia ČR a vrátiť sa do domovského štátu. Pokiaľ má teda cezhraničný pracovník v ČR pracovať 14 dní, celková doba jeho pracovného pobytu na území ČR je predĺžená o povinnú 14-dňovú nariadenú karanténu.
 
 Požadované doklady:    
  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom ČR
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR  
Viac informácií napr. o podmienkach pre občanov ČR/členského štátu EÚ s povolením k pobytu na území ČR je dostupných na:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN