RPPS SR sa stretla s ministrom Mičovským

Išlo vôbec o prvé spoločné oficiálne stretnutie Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR s novým vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Diskusie, ktorá sa uskutočnila 26. mája, sa zúčastnil minister Ján Mičovský a obaja štátni tajomníci - Samuel Vlčan a Martin Fecko. 
 
 
Predseda SPPK Emil Macho na úvod predstavil Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, jej význam a hlavné priority v časti poľnohospodárstva a potravinárstva. 
 
Hlavným cieľom stretnutia bolo naštartovanie komunikácie medzi relevantnými agropotravinárskymi samosprávami a vedením rezortného ministerstva. Podľa Emila Macha by malo ísť o komunikáciu dlhodobú, pravidelnú, na báze dvojmesačných intervalov. "Chceme byť odborným partnerom a maximálne konštruktívnym partnerom pri diskusiách. Máme tímy odborníkov za RPPS, chceme sa aj my spolupodieľať na rozvoji agropotravinárstva, vidieka, ekologického poľnohospodárstva. Hovoríme síce iným jazykom, ale výsledkom má byť to isté - vyššia potravinová sebestačnosť Slovenska v základných potravinách," uviedol v úvode predseda Emil Macho. 
 
 
Členovia RPPS sa na stretnutí pýtali najmä na predstavu nového vedenia MPRV SR, akým spôsobom bude vyzerať prerozdelenie finančných prostriedkov v roku 2020 v podobe štátnej pomoci a zelenej nafty. Prioritou pre RPPS SR je pokračovanie systémovej pomoci vo forme zelenej nafty 2020 pre poľnohospodárstvo a spustenie systémovej štátnej pomoci zelená nafta aj pre potravinárov. 
 
Ministra Jána Mičovského čaká rokovanie s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Až potom bude môcť povedať, ako bude vyzerať schéma prerozdelenia finančných prostriedkov pre tento rok. "Hovoriť dopredu o akýchkoľvek náznakoch by bolo nezodpovedné. Musíme prihliadať aj na následky pandemickej situácie na štátny rozpočet. Môžem však povedať, že urobíme maximum. Vnímame, že prioritu má zelená nafta," naznačil počas rokovania Ján Mičovský. 
 
Minister opätovne zopakoval už medializované plány, ako zmeniť vzhľad krajiny. "Našim zámerom je mať viac diferencovanú krajinu, väčšiu plochu s remískami, viac vetrolamov. Hĺbka úpadku agrárnej krajiny a potravinárstva je väčšia, ako sme si mysleli," dodal J. Mičovský. 
 
 
Štátny tajomník Martin Fecko priblížil plány rezortu v oblasti pôdneho fondu a vlastníckych vzťahov k pôde. 
 
Štátny tajomník Samuel Vlčan hovoril o príprave rizikového fondu a zmierňovaní dopadov klimatických zmien. "Chceme riešiť závlahy, rekonštrukciu, obnovu. Požiadavka je výmera 116-tisíc ha, na ktorých by sme mali závlahy," uviedol štátny tajomník S. Vlčan.
 
Časť diskusie sa týkala aj plánov, akými chce ministerstvo pokračovať v prípravách na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020 aj prostredníctvom všetkých zásadných stratégií a dokumentov, ktoré súvisia s novou európskou agrárnou politikou. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR je pripravená komunikovať aj tieto témy. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN