Porada so štátnym tajomníkom

Zástupcovia regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a regionálnych komôr so štatútom diskutovali 5. júna s Martinom Feckom, štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na poradu v Trenčianskych Stankovciach ho pozval predseda SPPK Emil Macho, aby ministerstvo priblížilo plánované aktivity rezortu a najmä nastavenie financovania pre rok 2020.
 
 
Opodstatnenosť porady regionálnych štruktúr a diskusie so štátnym tajomníkom ministerstva bola citeľná od začiatku stretnutia v Trenčianskych Stankovciach. Poľnohospodári a potravinári, ktorí zastupujú výrobnú sféru v konkrétnych regiónoch a zamestnávajú stovky ľudí na vidieku, skutočne potrebovali začiatkom júna poznať kľúčové predstavy vedenia ministerstva pre rok 2020, akým spôsobom sa budú prerozdeľovať finančné prostriedky v rámci štátnej pomoci, aké legislatívne zmeny pripravuje ministerstvo napríklad v oblasti pôdneho fondu. 
 
V úvode porady predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho poďakoval všetkým poľnohospodárom a potravinárom, ktorí sa príkladným spôsobom zaslúžili o plynulú výrobu potravín počas krízového obdobia pandémie.
 
 
„Mala by to byť samozrejmosť našich najvyšších ústavných činiteľov, aby sa dostalo poďakovania nielen lekárom, záchranárom, ale aj všetkým potravinárom, chovateľom, agronómom, jednoducho všetkým, ktorí stoja za výrobou potravín. Boli to práve oni, vďaka komu sme mali dostatok potravín v obchodoch a na našich stoloch. Nemusela to byť samozrejmosť. Všetkým preto patrí veľký uznanie a poďakovanie. Chcem ho vysloviť takto pred vami verejne, aby ste našu vďaku mohli tlmočiť priamo vo vašich regiónoch, ktoré tu dnes reprezentujete“, zdôraznil v úvode Emil Macho.
 
Zelená nafta 2020 bude
 
 
Na poradu do Trenčianskych Stankoviec prišiel štátny tajomník Martin Fecko aj s dvoma generálnymi riaditeľmi sekcií ministerstva: s Martinom Nevoľným, generálnym riaditeľom Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR a s Petrom Bognárom, generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.
 
Štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko hovoril o pomoci pre sektory, v ktorých nie sme sebestační. Potvrdil, že ministerstvo aj v tomto roku podporí špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu prostredníctvom opatrenia Zelená nafta. Rezort na ňu plánuje vyčleniť 30 miliónov eur.
 
V rámci štátnej pomoci ministerstvo v tomto roku podporí napríklad aj tieto opatrenia: opeľovacia činnosť včiel, straty chovateľov hospodárskych zvierat, úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení, založenie a vedenie plemennej knihy, prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdovej dotácie, platby poistného v rámci poľnohospodárskej prvovýroby, odstraňovanie a likvidácia mŕtvych hospodárskych zvierat, účasť spracovateľov a chovateľov na výstavách /tu sa pravdepodobne tohtoročné peniaze presunú na iné opatrenia/, a iné.   
 
Nie malí a veľkí, ale...
 
Veľmi silné posolstvo vyslovil štátny tajomník M. Fecko. Pred poľnohospodármi a potravinármi zdôraznil, že nechcú hovoriť o podpore pre malých a veľkých poľnohospodárov, pretože to prináša riziko delenia a prideľovania neprávom získaného statusu: malí=dobrí poľnohospodári a veľkí=zlí poľnohospodári.
 
„Chceme v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky priviesť naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo do lepších čísel. Chceme podporovať aktívnych poľnohospodárov. Nebudem ich deliť na malých, stredných a veľkých. Ale hovorme o podpore aktívnych poľnohospodárov a túto definíciu si musíme správne nastaviť aj v rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky“, uviedol M. Fecko.
 
Násilnosti na poliach
 
Poľnohospodári diskutovali so zástupcami ministerstva o viacerých aktuálnych témach. Člen Predstavenstva SPPK Milan Semančík odsúdil násilnosti na poliach v lokalite východného Slovenska. Uviedol, že SPPK už v minulosti vypracovala podrobný materiál, akým spôsobom by sa dalo nepríjemnostiam, ktoré vychádzajú z viacnásobných deklarácií, účinne predchádzať. „Hovorím o oddelení spornej od nespornej plochy. SPPK má k tomu odborné podklady, na ktorých sa dá stavať“, naznačil možnosti riešenia Milan Semančík.
 
Prítomní poľnohospodári dôrazne odsúdili medializované bitky na poliach, ktoré sa odohrali v predchádzajúcich dňoch na Slovensku. Takéto spory očierňujú všetkých podnikateľov na pôde a hádžu ich do jedného vreca v očiach laickej verejnosti.
 
 
Z diskusie s M. Feckom
 
Člen Predstavenstva SPPK Miroslav Maxon vyzval ministerstvo, aby zmeny v rezorte, spôsob financovania a podporu pre agropotravinársky sektor nastavovalo moderným, zásluhovým a spravodlivým spôsobom.
 
„Cestujeme tak, ako sme cestovali pred 80 rokmi? Máme zdravotníctvo také, aké sme mali pred 80 rokmi? Prečo práve v poľnohospodárstve sa musíme vracať o 80 rokov späť? Naozaj to myslíme vážne, že sa nechceme deliť na malých, stredných a veľkých. Ak nenájdete optimálny model pre všetky skupiny a fungujúci veľkí by museli zaniknúť na úkor mladých, nestane sa nič iné, len to, že táto spoločnosť stratí 30 rokov. Ak by chceli malí prežiť, musia sa zákonite stať veľkými. Sme súčasťou EÚ a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, preto stále hľadáme možnosti v rámci SPP, ako prežiť. Za to, že sme hľadali tieto spôsoby, nás teraz ide niekto trestať? Hovorím to preto, aby sme v spoločnom dialógu hľadali možnosti na zvýšenie potravinovej sebestačnosti“, zdôraznil Miroslav Maxon.
 
Predseda SPPK Emil Macho počas porady v Trenčianskych Stankovciach vyzval vedenie MPRV SR, aby sa vzájomný dialóg týkal aj nastavenia pravidiel v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Prichádzajúce stratégie Farm to Fork alebo Green Deal si žiadajú poznať širší kontext aj priamo z pohľadu poľnohospodárov a potravinárov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN