ÚKSÚP zavádza do odvolania nové opatrenia

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zavádza do odvolania tieto opatrenia:

1. Nepovoleným osobám je vstup do areálu ÚKSÚP zakázaný.
2. Žiadame žiadateľov, aby svoje podania (žiadosti či iné papierové dokumenty) zasielali výlučne elektronicky (elektronická schránka - Slovensko.sk) alebo prostredníctvom poštového podniku a ďalšiu komunikáciu s ÚKSÚP realizovali výlučne dištančne (elektronicky, mailom, poštou, telefonicky).
3. Výnimky na neekologické osivo
Žiadame žiadateľov o udelenie výnimky na použitie osiva a/alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný metódou ekologickej poľnohospodárskej výroby na základe nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 čl. 45 ods. 5, aby sa o vybavení svojej žiadosti informovali výlučne elektronicky na e-mailových adresách: [email protected][email protected].
Dňom 01.10.2020 boli pozastavené možnosti prednostného vybavovania žiadostí. Žiadosti budú vybavované v štandardnej 30 dňovej lehote.
4. Prijímanie externých vzoriek
 

Počnúc dňom 01.10.2020 až do odvolania ÚKSÚP prijíma vzorky do svojich laboratórií nasledovne: žiadateľ sa minimálne 2 dni vopred informuje o možnosti prijatia vzorky na uvedených kontakt nachádzajúcich sa na nasledujúcom linku: https://www.uksup.sk/sk/aktualita/215/opatrenia-uksup-na-zabranenie-sirenia-ochorenia-covid-19.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce