Seminár „Noví škodcovia ovocných drevín a viniča“


Program seminára:
 

  • Aktuálne problémy fytosanitárnej oblasti, Ing. Katarína Beňovská, MPRV SR
  • Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis - bionómia, škodlivosť; dopady – Ing. Viera Slosiarová, ÚKSÚP
  • Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis - súčasné rozšírenie, prenos a opatrenia – Ing. Viera Slosiarová, ÚKSÚP
  • Dryocosmus kuriphilus - bionómia, škodlivost; dopady, rozšírenie, opatrenia – Ing. Viera Slosiarová, ÚKSÚP
  • Drosophila suzukii – bionómia, škodlivosť a dopady – Ing. Marta Magdolenová, ÚKSÚP
  • Drosophila suzukii – súčasné rozšírenie, prenos- Ing. Marta Magdolenová, ÚKSÚP
  • Drosophila suzukii – možnosti chemickej ochrany – Ing. Bronislava Škarbová, PhD. – MPRV SR
  • Saperda candida - bionómia, škodlivosť a dopady – Ing. Rastislav Bartoš, ÚKSÚP

Nové škodlivé organizmy majú veľký dopad na životný cyklus, sú rozšírené, majú veľmi vhodné prostredie. Dopady majú vplyv na sektor poľnohospodárstva, ovocinárstvo, zeleninárstvo, škôlkársky materiál, okrasný množiteľský materiál, ale aj na verejnú zeleň, verejné parky, arboréta, súkromné pozemky, záhrady, ale aj na vodné toky (tzv. jablkový slimák).Škodlivé organizmy narúšajú rovnováhu v životnom prostredí, ale finančné dopady sú veľmi vysoké. Zvyšujú sa požiadavky na kontrolné mechanizmy, na diagnostiku škodlivých organizmov, spracovanie a odstránenie napadnutých alebo podozrivých stromov, straty na ziskoch predajcov a producentov. 
 

Budúcnosť v sektore zdravia rastlín sa momentálne tvorí. Bola urobená revízia režimu zdravia rastlín, pripravuje sa nový rastlinolekársky zákon EÚ (napríklad bude nové triedenie škodlivých organizmov). Zároveň sa pripravuje aj nový systém fytosanitárnej kontroly a evidencie pri dovozoch. Prebieha sústavná aktualizácia súčasných ochranných opatrení, resp. tvorba nových. Opatrenia sú v súčasnosti smerovaná na konkrétne dovážané komodity napríklad z Činy.

Počas diskusie a prítomní zhodli, že je potrebný monitoring v ovocinárstve ako aj vo vinohradníctve. Bolo by vhodné, aby v prípade integrovanej produkcie stanoviť monitoring. Prevoz materiálu medzi štátmi rozširuje možnosti šírenia škodlivých organizmov. Na Slovensku je negatívna skúsenosť pri opustených sadoch a vinohradoch. Práve tieto plochy sú „časovanou bombou“. Momentálne poskytujeme dotáciu na neprodukčné sady a vinohrady, ktoré nie sú udržiavané. Jeden z návrhov na riešenie situácie v opustených vinohradoch a sadoch je predkladanie výpisu z registra sadov a vinohradov pri predkladaní žiadosti o dotáciu.

Prednášky zo seminára budú zverejnené na stránke ministerstva www.mpsr.skzároveň budú zverejnené články zamerané na aktuálnu problematiku v denníkoch. 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN