Bilancia roka 2020: obilniny

Zväzy a združenia budú v rámci koncoročnej bilancie hodnotiť odchádzajúci rok 2020, jeho pozitíva a negatíva. Zároveň predstavia svoj názor, aké by mali byť priroty štátu pre rok 2021.
 
 
ZDRUŽENIE PESTOVATEĽOV OBILNÍN
 
Pozitíva roku 2020:
 
Zber hustosiatych obilnín na Slovensku trval v tomto roku netradične takmer tri mesiace. Napriek tomu pšenica, jačmeň, raž aj tritikale vykázali v celoslovenskom meradle nadpriemerné úrody. Rozhodujúci vplyv malo množstvo a rozloženie zrážok. Napokon nadmerné jesenné zrážky ovplyvňujú aj stále neukončený zber zrnovej kukurice. Príjemne prekvapila najmä kvalitná produkcia sladovníckeho jačmeňa. O to viac nás mrzí krátkozraký prístup sladovní na Slovensku, ktoré znížili výkupné ceny jačmeňa často aj pod výrobné náklady, čo môže viesť k zníženiu osevu tejto komodity pre budúcu úrodu.
 
Keďže nás čaká veľa práce pri tvorbe strategického plánu pre poľnohospodárstvo na ďalšie programové obdobie ako aj riešenie ďalších úloh v obilninárskom sektore, sme radi, že naše združenie získalo miesto v komoditnej rade pre obilniny, poradnom orgáne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Teší nás, že ešte pred prepuknutím pandémie koronavírusu, vo februári 2020, sa nám podarilo zorganizovať odborný seminár s atraktívnou témou smerovania novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Zelenej dohody EÚ.
 
 
Negatíva roku 2020:
 
Tento rok výrazne poznamenali opatrenia v súvislosti so šírením nového vírusu COVID-19. Už v jarných mesiacoch problémy v transporte spomalili odbyt už zazmluvnených množstiev zrnín na zahraničné trhy, ale aj dovozy objednaných hnojív či osív. Napriek problémom súvisiacich s obmedzeniami sa podnikatelia v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku dokázali prispôsobiť a pokračovať v nevyhnutných poľných prácach, za čo im treba poďakovať. No negatívne ich zasiahlo následné špekulatívne zníženie cien obilnín, ktorého sa dočkali hlavne od domácich odberateľov. Pestovatelia tiež naďalej trpia rastúcimi stratami spôsobenými premnoženou poľovnou zverou alebo inými škodcami (hraboše). Tie spôsobujú škody aj v novozakladaných porastoch ozimín, ktoré v tejto zrážkovo bohatej jeseni nie je vôbec ľahké vysiať. Preto máme v tejto chvíli obavy najmä z toho, aby sme pre budúci rok zabezpečili dostatok pšenice, jačmeňa a ďalších ozimných obilnín.
 
Najviac nás však mrzí, že v rezorte chýba jasná a vecná komunikácia. Nemáme dostatok informácií a obávame sa aj ďalšieho vývoja na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Svoje obavy a očakávania sme vyjadrili aj v liste ministrovi pôdohospodárstva a predsedovi vlády SR.
 
Priority pre rok 2021
 
Medzi hlavné priority zaraďujeme tvorbu národnej strategickej vízie a koncepcie rozvoja založenej na racionálnych cieľoch a vopred analyzovaných dopadoch. Očakávame, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo zaujme významné miesto v strategických dokumentoch pre rozvoj Slovenska, ktoré mu právom patrí. Adekvátne bude podporené v rámci Plánu obnovy a v štátnom rozpočte, ako aj v kvalitnom personálnom obsadení štátnej správy. Najviac by nás potešil pozitívny prístup predstaviteľov vlády.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce