Spustili sme celoslovenskú akciu darovania potravín

Slovenskí poľnohospodári a potravinári dnes darujú po celom Slovensku desiatky ton potravín pre skutočných záchrancov tejto krajiny. Hoci sa agropotravinárske odvetvie nielen pre pandémiu zmieta v kríze, domáci výrobcovia potravín sa rozhodli svojimi výrobkami poďakovať pravým hrdinom dnešných dní.
 
odovzdávanie potravín od členov RPPK Bratislava Geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach
 
Štrajková pohotovosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre takmer rok trvajúce zásadné názorovo-odborné spory o spôsob ozdravenia domáceho agropotravinárstva s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským nevyústila do kydania hnoja a vylievania mlieka pred ministerstvom.
 
„Pre nás je hodnota slovenských potravín vysoko nad akýmkoľvek sporom. Práve preto nebudeme robiť cirkus pred ministerstvom pôdohospodárstva, ale všetku našu energiu a čas venujeme skutočným záchrancom tejto krajiny, ku ktorým pán minister Mičovský nepatrí“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Projekt darovania potravín má názov „Vy pomáhate, my ďakujeme“ a zapojilo sa doň 29 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr po celom Slovensku spolu so svojimi členmi a aj niektoré potravinárske zväzy, rovnako členovia SPPK.
 
na týchto miestach odovzdávame potravinové dary
 
„Vďaka projektu slovenskými a aj typickými regionálnymi potravinami poďakujeme nemocniciam, ľuďom pracujúcim v mobilných odberových miestach /MOM-ky/, v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, domovoch dôchodcov, detských domovoch a mnohých ďalších charitatívnych organizáciách, ktoré sa starajú napríklad aj o ľudí bez domova či rodiny v hmotnej núdzi. K tradičným a špecifickým regionálnym produktom sa tak dostanú aj tí, ktorí si ich častokrát nemôžu dovoliť kúpiť alebo ich nepoznajú“, uviedol počas odovzdávania potravinového daru pre Geriatrickú nemocnicu v Bratislave – v Podunajských Biskupiciach člen Predstavenstva SPPK Juraj Mačaj.
 
Poľnohospodári a potravinári odovzdajú svoje výrobky na 60 miestach Slovenska. Zdravotníkom, deťom či seniorom venujú zeleninu, zemiaky, ovocie, ovocné šťavy, mliečne a mäsové výrobky, čaje, trvanlivé potraviny, vajíčka či koreniny. Mnohé z nich bežne spotrebiteľom ponúkajú v rámci predaja z dvora alebo dodávajú do nemocníc, škôl či iných zariadení spoločného stravovania v konkrétnych regiónoch Slovenska. V týchto dňoch sa však rozhodli, že potraviny venujú na dobrú vec a zviditeľnia zároveň regionálnu produkciu.
 
predseda RPPK BA a člen Predstavenstva SPPK Juraj Mačaj odovzdáva potraviny v Podunajských Biskupiciach 
 
Mnohé regionálne výrobky sú symbolom rozvoja regiónov a pridanej hodnoty v poľnohospodárstve. Výroba, spracovanie suroviny a predaj hotových výrobkov priamo v poľnohospodárskych podnikoch, zrekonštruované vlastné bitúnky, pestovanie aj menej rozšírených plodín /napr. hliva ustricová, kanadské čučoriedky/, tradičné mäsové či pekárenské výrobky - aj o tom je domáce poľnohospodárstvo a regionálne výrobky. Napríklad PD Bošáca /okr. Nové Mesto nad Váhom/ vďaka výrobe regionálnych potravín zvýšilo zamestnanosť z 35 na 73 zamestnancov.
 
Bratislavský kraj, aj keď je z hľadiska obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy  najmenším krajom v republike, sa môže pochváliť veľkou rôznorodosťou, ku ktorej má špecifické prírodné podmienky. Kým okres Senec je najväčším producentom zeleniny a to nie iba v kraji, ale pri produkcii zemiakov a cibule aj v rámci celého Slovenska, tak okres Pezinok je známy predovšetkým produkciou kvalitného vína. Nezanedbateľnú časť kraja tvorí okres Malacky, ktorý má svoje výrobné zameranie orientované predovšetkým na živočíšnu výrobu a nachádzajú sa tu podniky špecializované ako na mäsový dobytok tak aj mliečny dobytok. Bratislavský kraj je silne orientovaný na produkciu s vysokou pridanou hodnotou, čo je jedinou zárukou toho, že poľnohospodárstvo vôbec ešte v tomto regióne funguje v kontexte predovšetkým na ľudské zdroje.
 
 
Pomoc poľnohospodárom a potravinárom pre skutočných záchrancov tejto krajiny má symbolický význam aj v tom, že potraviny a zdravie sú navzájom úzko prepojené. Pri výraznejšej podpore agropotravinárstva zo strany štátu sa zvýši nielen potravinová sebestačnosť krajiny zakotvená aj v Programovom vyhlásení vlády SR, ale sa aj zastabilizuje výroba zdravých regionálnych výrobkov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce