Zasadala Komoditná rada pre obilniny

Podľa údajov Štatistického  úradu SR sa očakáva úroda vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Odhad úrod spracovával aj Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, v tabuľke uvádzame porovnanie odhadov. 

 

                                                   

 

 

V roku 2014 bola prvá žatva už v 24. týždni, avšak úroda bola pozberaná len z prvých desiatok hektárov. Na stav porastov a celkovú úrodu má vplyv teplé počasie od začiatku roka. Stav plodín bol vzhľadom na počasie veľmi dobrý. Podľa údajov z regiónov sa predpokladá úroda mierne nad úrovňou  minulého roka avšak reálne výsledky sa môžu ešte počas postupu žatevných prác zmeniť. Kvalita úrody bude výrazne ovplyvnená počasím, napríklad daždivé počasie bude mať pravdepodobne vplyv na lepok u pšenice.

Okrem samotnej výšky úrody bude pre poľnohospodárov veľmi dôležitá realizačná cena. Ceny komodít budú tradične ovplyvnené odhadovanou výškou úrody vo svete, ale aj plánovanými dovozmi komodít z Ukrajiny.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN