Ukrajina - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny
Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa súčasne musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v  poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti. Štátna pohraničná služba Ukrajiny odporúča uzatvorenie online poistenia prostredníctvom štátneho portálu.
 
Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.
 
Okrem testu je tiež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.
 
Na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pricestujú na Ukrajinu z Indie, Spojeného kráľovstva, Ruska, Portugalska, alebo boli na ich území najmenej 7 dní počas posledných 14 dní, je povinná požiadavka na negatívny výsledok rýchleho testu na COVID-19, vykonaného na hraničných priechodoch štátnej hranice. Testovacie miesta sa nachádzajú na hraničných priechodoch.
 
Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:
 • osoby mladšie ako 12 rokov;
 • zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov, zastúpenia oficiálnych medzinárodných misií, organizácie akreditované na Ukrajine a ich rodinní príslušníci;
 • vodiči a členovia posádky nákladných vozidiel, autobusy vykonávajúce pravidelnú prepravu, členovia posádky leteckých a námorných, riečnych plavidiel, členovia posádok vlakov a rušňov;
 • inštruktori ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov NATO programu Partnerstvo za mier, ktorí sa zúčastňujú výcvikových aktivít pre ozbrojené sily;
 • osoby prepravujúce krvotvorné kmeňové bunky na transplantáciu
 
Kategórie osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť poistenia:
 • osoby, ktoré majú na Ukrajine povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt;
 • osoby, ktoré sú uznané ako utečenci, alebo osoby, ktoré potrebujú dodatočnú ochranu;
 • osoby, ktoré sú diplomatmi, zamestnancami konzulárnych úradov, misií oficiálnych medzinárodných misií, organizáciami akreditovanými na Ukrajine a členmi ich rodín alebo osobami, ktoré prichádzajú na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny;
 • osoby, ktoré sú inštruktormi ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov programu Partnerstvo za mier NATO, ktoré sa zúčastňujú na výcvikových akciách pre jednotky ozbrojených síl Ukrajiny alebo prichádzajú na pozvanie Ministerstva obrany Ukrajiny.
 
Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno prekročiť cez hraničné priechody:
Vyšné Nemecké – Užhorod
Od 9. novembra 2020 naďalej  platí, že na územie Slovenskej republiky je umožnený vstup osôb, ktorý majú udelený pobyt na území SR, ale tento bude časovo obmedzený od 07.00-19.00.
 
Povoľuje sa:
 • nákladná  doprava funguje bez  obmedzení,
 • osobná  doprava funguje bez obmedzení,
 • tranzit
 
Peší cestujúci sú vylúčení. Od 15. januára 2021 môžu peší cestujúci prekročiť štátnu hranicu len cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj.
 
Ubľa – Malyj Bereznyj
Vozidlá do 7,5t budú vybavované len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
Od 15. januára 2021 môžu hraničný priechod využívať aj peší a cyklisti.
 
Prechod Veľké Slemence – Mali Selmenci ostáva až do odvolania zatvorený zo strany Slovenskej republiky.
 
 
Cestovanie v rámci krajiny
Bez obmedzení, platí povinnosť nosiť rúško v uzavretých verejných priestoroch a prostriedkoch MHD.
Letecká doprava - od 15. júna 2020 sa obnovujú medzinárodné civilné lety s niektorými krajinami.
Železničná a autobusová doprava - je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.
Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime.
 
Podmienky návratu  do SR
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce