Maďarsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

Podmienky vstupu do krajiny
Pravidlá pre vstup občanov krajín EÚ/EHP a štátnych príslušníkov tretích krajín sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj dohodami uzavretými na bilaterálnej úrovni ako pred nástupom COVID-19.
 
Od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska.
 
 
Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou civilnej leteckej prepravy. Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou.
 
Letecká preprava
Medzinárodné letecké spoločnosti môžu na základe platných nariadení maďarskej vlády o zákaze vstupu cudzincov odmietnuť nástup na palubu lietadla zahraničným cestovateľom, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. 
 
Odporúčame preto vopred preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok je umožnený nástup na palubu lietadla pri odlete a  prílete z/do Budapešti.
 
Letecké spoločnosti (najmä Ryanair) môžu požadovať negatívny PCR test, alebo vyplnenie povinného dokumentu pred odletom do Maďarska (nezaočkovaní pasažieri, osoby s jednou dávkou vakcíny).
 
Cestujúci musia individuálne požiadať o povolenie na vstup na územie Maďarska príslušné maďarské policajné orgány
 
Manuál na vyplnenie formuláru /potrebné zadať anglickú mutáciu: 
kliknúť na Submissions related to the epidemic control measures
kliknúť na 4. možnosť On lodging an equilty request to cross the state border or an appeal against a decision taken in this subject 
kliknúť na dokument COVID-02
kliknúť na digital  a zadať kód na overenie, či ste robot.
vyplniť tlačivo, vyplnené tlačivo je zaslané na e-mail do 24 hodín. 
 
Dokument požaduje vyplnenie maďarskej adresy pobytu, odporúčame ale vložiť:  Budapest Airport, 1011 Budapest,  I. alebo v maďarčine Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér,1011 Budapest - Főváros, I.
Žiadosť musí byť zaslaná minimálne 24 hodín pred odletom do Budapešti.
 
Výnimku majú iba cestujúci s platným očkovacím certifikátom s dvomi vakcináciami, resp. digitálnym COVID preukazom EÚ.
 
Pripomíname, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu.
 
Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu/odletu bez obmedzení.
 
Pri dovoze/odvoze na/z letiska rodinnými príslušníkmi/resp. inými osobami sa títo občania riadia pri návrate na územie SR aktuálnou  [pdf] vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 889.57 KB).
 
Občan SR môže po prílete využiť na návrat na územie SR odvoz rodinnými príslušníkmi/ inými osobami, medzinárodnú železničnú /autobusovú prepravu z/do Budapešti, miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody).
 
Hraničné priechody
Orientačné informácie o čakacích dobách, prevádzkovej dobe na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície.
 
V časti Határszakasz je možné vybrať si krajinu, do ktorej sa tranzituje. Stránka ponúkne všetky aktuálne hraničné priechody. Po vyznačení konkrétneho hraničného priechodu sa tiež zobrazia informácie o aktuálnych čakacích dobách. Informácie sú dostupné aj v anglickej verzii stránky v časti Border information.
 
Veľvyslanectvo SR v Budapešti rovnako nemá právomoc a kompetencie ovplyvniť urýchlenie vybavovania cestujúcich.
 
Podmienky tranzitu a odchodu
Cestný osobný tranzit
Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu. Nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.
 
Opatrenia v krajine
od 3. júla zrušená povinnosť nosiť rúška v obchodných prevádzkach, prostriedkoch hromadnej dopravy a vo vnútorných priestoroch,
stanovujú sa pravidlá na nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach podľa rozhodnutia maďarského ministra zdravotníctva,
nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 v hoteloch, reštauráciách ,na kultúrnych podujatiach s vopred zakúpenými lístkami,
stanovujú sa podmienky na športových podujatiach,
zrušili sa obmedzenia počtu nakupujúcich v obchodoch.
 
Podmienky návratu do SR
Od 9. júla 2021 sú otvorené všetky bývalé hraničné priechody III. kategórie na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky.
 
Trvalé kontroly sú vykonávané na všetkých väčších cestných priechodoch I. a II. kategórie, na priechodoch III. kategórie sa vykonáva pravidelný monitoring dodržiavania karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky.
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce