Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Česko - Slovenský deň rodinného podnikania

Česko - Slovenský deň rodinného podnikania sa koná pod záštitou Karla Havlíčka, ministra MPO ČR a Milana Krajniaka, ministra MPSVR SR.

Konferencia o Rodinnom podnikaní v ČR a SR. sa uskutoční dňa 21.9.2021
 
Konferencia má dve časti:
 
I..  Medzinárodnú vedeckú časť – online cez MS Teams
II.. Medzinárodnú konferenciu o Rodinných podnikoch v ČR a SR -  zverejnenie záznamu - YouTube AMSP ČR
 
I.    08:00 – 12:00 hod. Medzinárodná vedecká časť


1.    Charakteristiky a atribúty
2.    Stratégia a riadenie rodinných podnikov
3.    Obchodné výsledky a rast
4.    Dynamika a medziľudské vzťahy
5.    Postupnosť a nástupníctvo
6.    Vlastníctvo, uplatnenie moci a správa rodinného majetku
 
Link: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
II.           12:00 – 15:30 hod. Česko-slovenská konferencia o rodinnom podnikaní
                 
1. doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR
     Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR
2. Bc. Milan Krajniak - minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
     Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR
3. Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR,
     Základní info o rodinném podnikání v ČR, proč se mu AMSP ČR věnuje, zapojené firmy, partneři, projekt, výsledky, registrace rodinných podniků
4. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,
     Základná informácia o SAMP a rodinnom podnikaní v SR
5. Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, předsedkyně Rady kvality ČR,
6. MVDr. Jaroslav Karahuta - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  
     Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji
     Vystupujú spoločne, moderuje paní Eva Svobodová
 
Zástupcovia obidvoch asociácií
Spoločná diskusia o rodinnom podnikaní, Moderuje Eva Svobodová,
7.    Ing. Libor Musil - místopředseda představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014,
Stav rodinného podnikania v ČR
8.    Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,
Projekt udržateľného rozvoja RP a RF v SR.
9.    Mgr. Kristýna Strnadová - projektová manažerka AMSP ČR,
           Predstavenie výstupov medzinárodného projektu o rodinnom podnikaní (SUFABU)
10. Ing. Ladislav Šutý MPSVR SR - Stav v ukotvení Definície RP a RF v legislatíve SR
 
Vystúpenie konkrétnych rodinných podnikov ČR a SR
Česká časť rodinných firiem
11. Pešek Machinery - Michal Pešek
12. Statek Kuthan - Tomáš Kuthan
Moderuje Libor Musil, místorpředseda AMSP ČR
Slovenska časť rodinných firiem
13. Andrea Panšulovie - Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem , rodinná firma
14. Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. - predseda Cechu  zváračských odborníkov, člen SAMP, vzdelávanie rodinná firma
Moderuje prezident Vladimír Sirotka, prezident SAMP 
 
Vzdelávanie v rodinných podnikoch
doc. Ing. Naděžda PETRŮ, Ph.D., VŠFS,
doc. Ing. Petra RYDVALOVÁ, Ph.D., TUL,
prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., VŠE Praha,
doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. – EUBA, obchodná fakulta, Centrum rodinného podnikania 
Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.,     
     
Moderuje Naděžda Petrů     
15:30  Záver:
Zhrnutie konferencie, spoločná Deklarácia AMSP ČR a SAMP 
Tlačová správa s konferencie
 
Od 90 -tých rokov rodinné podniky postupne rástli a stali sa silnejšími. Vytvárajú dôležitú infraštruktúru v štáte a v regiónoch, pričom Ich špecifickosťou je interakcia rodiny a podnikania, interakcia medzi racionálnym svetom podnikania a emocionálnymi rodinnými väzbami a vzťahmi. Historicky zvládli povojnovú fázu obnovy, menové odtrhnutie, protiinflačné opatrenia, svetovú hospodársku krízu a v neposlednom rade krízu spôsobenú koronavírusom. Medzi základné princípy ich úspechu patrí múdrosť prechádzajúca z generácie na generáciu, hrdosť na značku, dôvera, flexibilita, stabilná firemná kultúra, rýchlosť rozhodovania, lojalita, čestnosť, etika, zodpovednosť voči budúcim generáciám a schopnosť motivovať ľudí v ich okolí, podporovať rozvoj regiónu atď. Tieto charakteristiky sa postupne stávajú dôležitým generátorom materiálnych aj sociálnych  hodnôt, a bohatstva rodiny a štátu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN