Maďari by nám mohli byt’príkladom

Maďarská poľnohospodárska komora je ukážkovým príkladom toho, ako môže vyzerať efektívne prenesenie výkonu štátnej moci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Najväčšia agropotravínárska samospráva u našich južných susedov má 1 100 zamestnancov a združuje 400-tísíc členov.

Stretnutie sa uskutočnilo 16. novembra a u našich južných susedov vtedy nebolo povinné nosenie respirátorov ani rúšok. 

Nadviazať užšiu spoluprácu prišiel na stretnutie do maďarskej obce Szany člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Šumichrast.

Gergely Papp, výkonný riaditeľ Maďarskej poľnohospodárskej komory, a Gergely Németh, predseda regionálnej komory v župe Györ - Moson Sopron, v úvode stretnutia predstavili fungovanie komory a jej právomoci. Samosprávna organizácia je u našich južných susedov akousi predĺženou rukou ministerstva poľnohospodárstva, a všetko, čo sa týka agropotravinárstva v krajine, musí prejsť aj aparátom komory. Samospráva vypracováva rôzne štatistiky, vydáva potvrdenia, výnimky, a dokonca rieši aj samotný nákup poľnohospodárskej pôdy rôznymi subjektmi. Veľmi silné postavenie má aj pri tvorbe legislatívy. Predkladá aj návrhy na zmeny zákonov, ktoré sú spravidla akceptované.
V centrále najväčšej agrárnej samosprávy pracuje 300 zamestnancov, ďalších približne 800 ľudí pôsobí v regiónoch. V rámci regionálnych zamestnancov je približne 600 poradcov. Jeden poradca má na starosti 250 až 300 poľnohospodárov, ktorým dokáže pomôcť so žiadosťami, s rôznymi povoleniami a s formálnymi náležitosťami. Členstvo v komore je povinné, preto v nej pôsobí až 400-tisíc poľnohospodárov, potravinárov a ďalšie pridružené organizácie.

Predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava Jozef Šumichrast hostiteľom poďakoval za príležitosť diskutovať o možnostiach spolupráce a výmeny informácií. „Je dôležité hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Pôsobenie maďarskej komory je ukážkou toho, ako treba robiť kvalitnú službu poľnohospodárom. My sa určite chceme učiť, ako to robiť lepšie, a preto sa musíme učiť od tých, ktorí to dokážu robiť kvalitne. Nemusíme vymýšľať niečo, čo už bolo vymyslené," povedal Jozef Šumichrast.

Odvetviu veľmi škodia hoaxy

Počas následnej diskusie poľnohospodárov z regiónu Györ - Moson - Sopron s Balázsom Györffym, predsedom Maďarskej poľnohospodárskej komory, boli predstavené plánované zmeny v rámci prípravy novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá bude platiť od roku 2023.


V nasledujúcom období „pritečie" do maďarského poľnohospodárstva obrovské množstvo financií - a to aj vďaka národnému spolufinancovaniu opatrení, ktoré sa zvýši zo 17 až na 80 percent. Základná platba na hektár by mala byť v prepočte približne 160 eur a výraznejšie si polepšia aj mladí poľnohospodári.


Podľa vedúceho predstaviteľa maďarských poľnohospodárov stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork) nie je dohodou, ale zeleným diktátom.
„Môžeme to prirovnať tomu, ako keby nemocniciam zrazu prikázali používať len polovičnú dávku liekov. Ide len o zavádzanie bežných ľudí. Poslanci v Európskom parlamente nežijú v realite," povedal Balázs Györffy a poznamenal, že nepresné štúdie a hoaxy poškodzujú meno poľnohospodárov.


„Je tu zlá celospoločenská nálada pri pohľade na živočíšnu výrobu, a týmto útokom nedokáže čeliť ani madárská komora," dodal predseda komory. Poľnohospodári následne diskutovali o zvyšujúcich sa cenách vstupov, o šírení sa afrického moru ošípaných a aj o ďalších témach.


Po skončení fóra sa Jozef Šumichrast dohodol s Balázsom Györffym na bližšej spolupráci oboch komôr. K dispozícii nám budú aj podrobnejšie informácie o vzdelávaní poľnohospodárov v regiónoch či o príprave rôznych materiálov.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN