Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 14. januára 2022

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Henri Brichart (FR).

Aktuálny stav reformy SPP: sekundárna legislatíva

Prvý balík delegovaných a vykonávacích nariadení bol prijatý v polovici decembra 2021, dňa 10. 1. 2022 výbor AGRI schválil ďalšie 2 nariadenia, ktoré budú onedlho zverejnené v Úradnom vestníku.

Sekretariát ďalej informoval o aktuálnom stave príprav národných strategických plánov (NSP) SPP, termín predloženia Komisii bol 31. 12. 2021, plány načas predložilo iba 18 členských štátov. Na prvotné posúdenie plánov bude mať Komisia 3 mesiace, následne rozošle členským štátom pozorovacie listy, ktoré bude schvaľovať komisár Wojciechowski. Členské štáty budú mať 1 mesiac na reakciu, následne Komisia opäť 3 mesiace na zhodnotenie upraveného návrhu. Sekretariát upozornil na riziká akéhokoľvek oneskorenia, pretože poľnohospodári musia poznať pravidlá na prelome júna a júla.

Porovnanie vybraných možností členských štátov pri príprave NSP: alokácia a podmienenosť

Sekretariát aktuálne analyzuje návrhy NSP, diskusie budú prebiehať aj v rámci pracovných skupín pre rozvoj vidieka a priame platby. V nadchádzajúcich týždňoch bude sekretariát kontaktovať jednotlivé členské organizácie kvôli bilaterálnym rokovaniam o ich NSP.

Prezentácia niektorých predbežných výsledkov:

Štruktúra financovania I. piliera:

Percentuálne vyčlenenie na BISS, ekoschémy, VCS a mladých poľnohospodárov:

Sekretariát požiadal niektoré členské organizácie o vyjasnenie niektorých nepresností, napr. prečo v niektorých štátoch presahuje súčet všetkých alokácií 100 % (nesprávny výpočet alebo presuny rozdielnych čiastok každý rok počas 2023-2027?)

Diskusia:

Na otázku DK zástupkyne o prevodoch medzi piliermi a ekoschémami sekretariát uviedol, že najprv je nutné vykonať prevod medzi piliermi a až následne stanoviť percento pre ekoschémy.

IT reprezentant uviedol, že v IT by sa alokácie pre BISS platby mohli pohybovať v rozmedzí 38-45 %, vláda aktuálne rokuje s Komisiou, aktualizované informácie poskytnú sekretariátu.

FR reprezentant informoval o nových pravidlách riadení rizík vo FR, ktoré ešte musí chváliť senát.

 

Sekretariát ďalej informoval o vyhlásení komisára Wojciechowskiho ohľadom návrhov NSP, v ktorom hovorí, že NSP musia jasne preukázať, ako budú štáty plniť ciele stratégií F2F a v oblasti biodiverzity. Komisia bude starostlivo posudzovať využitie konkrétnych kritérií stanovených v nariadení o strategických plánoch. Proces hodnotenia označil za transparentný a pokiaľ členské štáty jasne nedeklarujú spôsob plnenia cieľov stratégií EZD, budú vyzvané na úpravu svojich návrhov. Sekretariát zdôraznil, že NSP musia byť založené na platnej legislatíve, ciele stratégií F2F a v oblasti biodiverzity však zatiaľ nie sú právne záväzné. Sekretariát bude situáciu sledovať, za kľúčové označil obsah pozorovacích listov, ktoré by mali členské štáty obdržať na prelome marca a apríla 2022.

LV reprezentantka uviedla, že predloženie  NSP blokuje ministerstvo životného prostredia a ich rokovanie s environmentálnymi organizáciami, ktoré považujú vyčlenenie cca 46 % celkového rozpočtu na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia za nedostatočné. FR reprezentantka sa zmienila o podobných problémoch s environmentálnymi organizáciami ako v LV.

ES reprezentant upozornil na vylúčenie poľnohospodárskych organizácií z procesu príprav, schôdzky s ministerstvom boli skôr informatívne.

 

Sekretariát ďalej informoval o svojej analýze prístupu členských štátov k podmienenosti:

  • Povolí váš členský štát striedanie plodín so strukovinami alebo diverzifikáciu plodín?

(sivá – áno, oranžová – nie, modrá – chýbajú údaje)

  • Môžu si poľnohospodári vybrať medzi striedaním plodín a diverzifikáciou plodín?

(žltá – áno, oranžová – nie, modrá – chýbajú údaje)

 

Obsah obrázku text, monitor, počítač, elektronikaPopis byl vytvořen automaticky

  • Budú si môcť poľnohospodári vybrať z navrhovaných variantov (4 % neproduktívny, 7 % neproduktívny, ale len 3 %, pokiaľ sú súčasťou ekoschém, 7 % s 3 % úhorom a 4 % s produkčnými prvkami)? Ak nie, ktorú z možností zvolil váš členský štát?

 Obsah obrázku text, monitor, interiér, zeďPopis byl vytvořen automaticky

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN