Svetové ceny mäsa na novom historickom maxime

Index cien potravín FAO mal v apríli 2022 v priemere 158,5 bodu, čo je o 1,2 bodu (0,8%) menej ako historické maximum z marca. Index je však medziročne o 36,4 bodu (29,8%) vyšší. Aktuálny mierny pokles bol spôsobený výrazným poklesom subindexu rastlinných olejov spolu s miernym poklesom subindexu cien obilnín. Podindexy cien cukru, mäsa a mliečnych výrobkov medzitým mierne vzrástli.

» Index cien obilnín FAO zaznamenal v apríli v priemere 169,5 bodu, čo je o 0,7 bodu (0,4%) menej ako rekordné marcové maximum (od roku 1990). Medzinárodné ceny hrubého zrna klesli v apríli o 1,8% a ceny kukurice o 3,0%, keďže sezónne dodávky z prebiehajúcich zberov v Argentíne a Brazílii pomohli zmierniť tlak na trhy. Svetové ceny ciroku tiež klesli o 0,4%, zatiaľ čo obmedzené dodávky zvýšili ceny jačmeňa o 2,5%. Medzinárodné ceny pšenice v apríli mierne vzrástli o 0,2%. Pokračujúce blokovanie prístavov na Ukrajine a obavy týkajúce sa nadchádzajúcej úrody v USA udržiavali ceny na vysokých úrovniach. Zvýšenie cien bolo zmiernené väčšími dodávkami z Indie, vyšším než očakávaným vývozom z Ruskej federácie a mierne utlmeným globálnym dopytom. Medzinárodné ceny ryže v apríli vzrástli o 2,3%. Podporené boli kombináciou silného miestneho dopytu u rôznych ázijských exportérov, nákupov z Blízkeho východu a Číny a nepriaznivého počasia v Amerike.

» Index cien rastlinného oleja FAO dosahoval v apríli v priemere 237,5 bodu. Medzimesačne sa hodnota indexu znížila o 14,3 bodu (5,7%). Napriek aktuálnemu poklesu je hodnota indexu výrazne nad úrovňou z minulého roka. Pokles spôsobili nižšie svetové ceny palmového, slnečnicového a sójového oleja, ktoré ale vykompenzovali vyššie ceny repkového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja v apríli mierne klesli, najmä vplyvom utlmených globálnych dovozných nákupov pri vysokých nákladoch, ako aj v dôsledku slabnúceho výhľadu dopytu v Číne. Neistoty týkajúce sa dostupnosti vývozu z Indonézie, popredného svetového vývozcu palmového oleja, však obmedzili ďalšie poklesy medzinárodných cien. Medzitým svetové ceny slnečnicového a sójového oleja tiež medzimesačne klesli. Naopak, ceny repkového oleja zostali v apríli stabilné, podporované pretrvávajúcou napätosťou globálnej ponuky.

» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO stúpol v apríli o 0,9% a zaznamenal v priemere 147,1 bodu. Ide o ôsmy mesačný nárast v rade. Aktuálna hodnota je o 28,0 bodu (23,5%) nad hodnotou spred roka. V apríli pokračoval rastúci trend cien mliečnych výrobkov, ktorý bol poháňaný pretrvávajúcou napätou globálnou ponukou, keďže produkcia mlieka v západnej Európe a Oceánii naďalej nedosahovala svoju sezónnu úroveň. Napriek poklesu zahraničných nákupov, stály vnútorný dopyt a nízke zásoby v Európe podporovali svetové ceny sušeného odstredeného mlieka a syra. Naopak, ceny plnotučného mlieka mierne klesli, najmä v dôsledku spomalenia dopytu v Číne.

» Index cien mäsa FAO mal v apríli v priemere 121,9 bodu, čo je o 2,7 bodu (2,2%) viac ako v marci. Ide o nové historické maximum. Pokračujúce navyšovanie cien pramení z vyšších svetových cien hydiny, ošípaných a hovädzieho mäsa. Nárast cien hydinového mäsa bol spôsobený solídnym dopytom uprostred obmedzených globálnych dodávok, čo odrážalo prerušenie vývozu z Ukrajiny a rozširovanie vtáčej chrípky na severnej pologuli. Ceny bravčového mäsa medzitým ďalej rástli, hoci nie tak prudko ako v marci. Dôvodom sú dlhotrvajúce nízke ponuky jatočných ošípaných v západnej Európe a vysoký vnútorný dopyt vo veľkých producentských krajinách. Svetové ceny hovädzieho mäsa sa mierne zvýšili a rovnako zaznamenali nové historické maximum. Ovčie mäso naopak zaznamenalo zníženie cien.

» Index cien cukru FAO podrástol v apríli o 3,9 bodu (3,3%) a zaznamenal v priemere 121,8 bodu. Ide o druhý mesiac nárastu v rade a medziročný nárast o vyše 20%. Vyššie ceny etanolu v Brazílii spolu s trvalým posilňovaním brazílskeho realu voči americkému doláru naďalej podporovali zvyšovanie svetových cien cukru. Dodatočnú podporu poskytli obavy z pomalého začiatku zberu v Brazílii. Väčšia dostupnosť v Indii, ako sa prvotne predpokladalo, zabránila výraznejšiemu zvýšeniu cien.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN