Štvrté zasadnutie komoditnej rady pre hydinu

Štvrté   zasadnutie sa uskutočnilo v stredu dňa 10. 7. 2013 od 10.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Prieskum trhu Únie hydinárov Slovenska - Podiel hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec podľa krajiny pôvodu v jednotlivých obchodných reťazcoch
  4. Návrh kŕmneho fondu pre hydinu
  5. Situácia v chove nosníc a problémy výroby vajec
  6. Zakázané antibiotiká v chove hydiny v Poľsku
  7. Dotácie na chov hydiny
  8. Odporúčania a záver

 

Členovia komoditnej rady získali informácie o podiele hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec podľa krajiny pôvodu v jednotlivých obchodných reťazcoch. Únia hydinárov Slovenska prezentovala na tlačových konferenciách výsledky, porovnávala vývoj a zmeny medziročne. Chladené a mrazené hydinové mäso pochádza najmä z domácich chovov, na druhom mieste je krajina pôvodu Maďarsko, tretie Francúzsko, štvrtá Česká republika, na piatom mieste Poľsko.

V súčasnosti sa vajcia predávajú cca 3 EUR na 100 ks pod výrobné náklady.  Zánikom jedného z domácich producentov hydinových vajec môže dôjsť k výraznému zníženiu sebestačnosti.

Členovia komoditnej rady boli informovaní, že je pripravená vyhláška k hydine pre oblasť CEHZ.

        Členovia komoditnej rady diskutovali k výskytu zakázaných antibiotík v chove hydiny v Poľsku. Zároveň boli informovaní o opatreniach, ktoré sú účinné v Poľsku zo strany veterinárnej služby.

        Na zasadnutí členovia diskutovali aj o požiadavkách na dotáciu na chov hydiny v ďalšom období.

 

Bližšie informácie Vám prinesieme po overení zápisnice zo zasadnutia.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce