XXXV. Valné zhromaždenie SPPK

Stretnutie na akademickej pôde, pripomenutie si 30 rokov SPPK a účasť predsedu vlády SR Eduarda Hegera. Aj o tom bolo valné zhromaždenie v Nitre.

Tak ako je Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre miestom najvýznamnejších momentov počas promócií, tak sa 26. mája stala aj miestom konania XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Práve väčšina zo  134 delegátov sa tak preniesla do čias svojich vysokoškolských štúdií. Symbolika prepojenia vzdelania a praxe rezonovala počas celého valného zhromaždenia o to viac, že v tento deň si delegáti pripomenuli aj 30 rokov od vzniku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Valné zhromaždenie sa konalo po dvoch rokoch prísnych protipandemických obmedzení konečne v obvyklom čase - v prvej polovici roka, tentokrát v máji. V roku 2019 sa valné zhromaždenie uskutočnilo 6. októbra bez účasti hostí. Vlani sme rokovali tiež v netradičnom čase – 7. septembra, ale už za prítomnosti pozvaných hostí. Tentokrát zasadali delegáti v aule konečne bez povinných rúšok na tvári a bez iných obmedzení. Následky koronavírusu však vnímajú naďalej – aj keď aktuálne v podobe dopadov na ekonomiku ich podnikov. Aj o tom sa zmienili delegáti počas diskusie. 

Pracovná časť VZ SPPK

Doobedňajšia pracovná časť valného zhromaždenia mala tradičný scenár – okrem správy predstavenstva, ktorú predniesol predseda Emil Macho, si delegáti vypočuli aj správu dozornej rady.

Následne volili kooptovaného člena Dozornej rady SPPK, ktorým sa stal výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska a zároveň predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

Správa Predstavenstva SPPK

Správa predstavenstva triezvo zhodnotila stav slovenského agropotravinárstva, ktoré za ostatný rok poznačili následky pandémie koronavírusu, zlyhanie rokovaní bývalého vedenie ministerstva pôdohospodárstva ohľadom Plánu obnovy a odolnosti EÚ či príprava Strategického plánu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike na roky 2023-2027.

Neodborná nominácia na ministerské kreslo J. Mičovského zabrzdila ozdravenie domáceho agropotravinárskeho sektora.

„S poľutovaním konštatujem, že sa naďalej nenapĺňa deklarovaná podpora Vlády SR v oblasti obnovy domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu a nie je tak možné dosiahnuť jeden z kľúčových cieľov, ktorým je zvýšenie potravinovej sebestačnosti.

Dokumentuje to napríklad aj pasívne saldo zahraničného obchodu za minulý rok, ktoré prevýšilo 1,7 mld. eur a v porovnaní s rokom 2020 sa zvýšilo o 7,7%.  Aj vlani nás v obchodoch atakovali zahraničné potraviny a podľa pravidelného prieskumu SPPK bol podiel domácich výrobkov na pultoch obchodných reťazcov za rok 2021 opäť takmer nemenný – tentokrát na úrovni 40,17%,“ uviedol pred delegátmi predseda SPPK Emil Macho.

Verejná časť s účasťou hostí

Poobedňajšia časť valného zhromaždenia bola určená pre pozvaných hostí. Ich príhovory, ktoré sa dotkli aj 30. narodenín komory, si vypočuli čelní predstavitelia MPRV SR na čele s ministrom Samuelom Vlčanom, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta, generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, generálny riaditeľ SPF Ján Marosz, prezident Agrárnej komory ČR Ján Doležal, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský či štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. V príhovore prepojenie medzi vzdelaním, univerzitou a agropotravinárstvom vyzdvihla rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Klaudia Halászová.

Účasť predsedu vlády SR

Medzi delegátov prvýkrát v novodobej histórii SPPK zavítal aj predseda vlády SR Eduard Heger. Ako zaznelo od delegátov, jeho návšteva svedčí o sile Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Premiér v príhovore pred delegátmi a hosťami ubezpečil, že vláda urobí maximum pre zaistenie energetickej bezpečnosti krajiny, keďže stabilné dodávky sú životne dôležité aj pri kontinuálnej výrobe potravín. Hovoril aj o podpore pre poľnohospodársky a potravinársky sektor, o zabezpečení potravinovej bezpečnosti.

Diskusia

Poslednou časťou valného zhromaždenia bola diskusia medzi predstaviteľmi rezortu a delegátmi. Zúčastnili sa jej minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, predseda SPPK Emil Macho, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta, generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, generálny riaditeľ SPF Ján Marosz a štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

Bližšie o obsahu diskusií sa zmienime v ďalších článkoch na našom webe.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce