Zhromaždenie zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska

Po 2 rokoch vynútenej prestávky kvôli pandémii COVIDu-19 sa v Červeníku opäť konalo Zhromaždenie zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska. "V hospodárskom roku 2021/2022 vstúpilo do Zväzu 21 nových členov, zároveň ukončili členstvo 3 subjekty. K 16.6.2022 mal Zväz pestovateľov 225 členov, čo predstavuje takmer 90% všetkých pestovateľov cukrovej repy Slovenska,“ konštatoval v Správe Predstavenstva za rok 2021 predseda zväzu Ing. Robert Kovács.

Sentiment predstaviteľov cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku je pozitívny, očakáva sa rast predajných cien cukru. Predseda Zmiešanej komisie pri Považskom cukre, a.s. Ing. Miroslav Gajda z PD Čachtice dúfa, že "pozitívne očakávania cukrovarov sa zreálnia aj na cenách za cukrovú repu našich pestovateľov“.

Zhromaždenia sa zúčastnila aj zástupkyňa rezortného ministerstva Ing. Mária Piešťanská, PhD. zodpovedná za komoditu cukor, cukrová repa, ktorá vo svojom príhovore ocenila významný prínos vertikály cukor-cukrová repa pri tvorbe pracovných miest, rozvoji vidieka a rotácie plodín v osevnom postupe, pričom tým značne prispieva k zachovaniu biologickej diverzity Slovenska. Zároveň v novom programovom období SPP sa pre sektor cukrovej repy počíta s každoročnou finančnou alokáciou 11,3 milióna EUR.

Ústredný riaditeľ SPPK Ing. Jozef Artim, CSc. informoval vo svojom vystúpení prítomných o stave pripomienkovania Európskej komisie k návrhu Strategického plánu SPP na obdobie rokov 2023 až 2027 ako aj o aktuálnej situácií v rezorte z pohľadu SPPK.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce