Výjazd Konzorcia do Bruselu

Výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory /SPPK/ Andrej Gajdoš a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb úradu SPPK Ján Baršváry sa 15. júna 2022 zúčastnili rokovaní Konzorcia v Bruseli.

Konzorcium tvoria české samosprávne agrárnej organizácie a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Za českú stranu sa zúčastnili Jan Doležal, prezident Agrárnej komory ČR, Martin Pýcha, predseda Zemědělského svazu ČR, Eliška Plachá z Agrárnej komory ČR a Adéla Paďourková, zástupkyňa Konzorcia v Bruseli.

Téma pesticídov

Prvé stretnutie členovia Konzorcia absolvovali s Lukášom Víškom, členom kabinetu podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermensa. Témou rokovania bolo hlavne uplatňovanie opatrení Európskej zelenej dohody s dôrazom na návrh Nariadenia o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (tzv. SUR). Tento návrh nariadenia je prvým z mnohých pripravovaných legislatívnych predpisov vychádzajúcich z opatrení navrhovaných Európskou zelenou dohodou (a z nej vyplývajúcich stratégií – Stratégia z farmy na stôl, Stratégia biodiverzity). Návrh mal byť oficiálne predstavený Európskou komisiou 22. júna 2022. Predpokladaná účinnosť predpisu je od 1. januára 2024. Cieľom nariadenia je zníženie celkového používania a rizika chemických pesticídov o 50 % a používania najnebezpečnejších pesticídov o 50 % v celej EÚ do roku 2030. Členovia Konzorcia odmietli plošnú redukciu o 50% a presadzovali pozíciu individuálneho prístupu k členským štátom, keďže spotreba účinných látok v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielna. Riešením by mohlo byť aj porovnanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín medzi jednotlivými členskými štátmi na úrovni jednotlivých komodít. Lukáš Víšek zástupcov Konzorcia informoval, že od 1. januára 2024 budú poľnohospodári používať integrovanú ochranu proti škodcom (IPM), avšak každý členský štát si bude nastavovať plán zníženia používania prípravkov na ochranu rastlín samostatne. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa tejto problematike bude aj naďalej intenzívne venovať.

O posune SPP

Ďalším prospešným stretnutím bolo stretnutie s Herbertom Dorfmannom, talianskym poslancom Európskeho parlamentu, členom Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Hlavnou témou bola požiadavka krajín V4 a krajín Regiónu troch morí vyjadrená v spoločnom Komuniké zo zasadania v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 2022. Požiadavka sa týka posunutia uplatňovania novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky o jeden rok, teda od 1. januára 2024. Túto požiadavku následne podporila aj najväčšia talianska samosprávna organizácia Confagricoltura. Taliansky europoslanec zástupcov Konzorcia informoval, že na takýto posun nie je politická vôľa naprieč politickými frakciami Európskeho parlamentu. Riešením prijateľným pre všetky strany by mohol byť odklad niektorých prvkov novej SPP, ako napríklad GAEC 6, GAEC 7 a GAEC 8 s cieľom neohrozovať potravinovú bezpečnosť v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Deväť krajín spoločne

Z iniciatívy Konzorcia sa 16. júna uskutočnilo stretnutie zástupcov poľnohospodárskych samospráv z deviatich krajín strednej a východnej Európy, ktorí sa dohodli na spoločnom postupe v súvislosti s návrhom Nariadenia o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. Pripravili spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané zodpovedným predstaviteľom Európskej komisie a Európskeho parlamentu a tiež bruselským médiám, ktoré sa venujú problematike EÚ. Spoločnému vyhláseniu sa dostalo výraznej publicity.

Okrem týchto rokovaní sa zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zúčastnili aj rokovania prezídia COGECA a stretnutí s europoslancami, ktorých reprezentoval Atidže Alieva Veli (BG) a Asger Christensen (DK). Europoslanci vyjadrili našim návrhom podporu.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN