Pracovná skupina pre ovce a kozy, 7. jún 2022

Miesto stretnutia:  COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Brusel

Dátum stretnutia: 7. júna 2022

Účastník stretnutia: Konzorcium

Názov aktivity: Pracovná skupina pre ovce a kozy

Podrobný popis aktivity:

Predsedala Sean Dennehy (IE).

 

Okrúhly stôl o situácii na trhu

EL reprezentant informoval o náraste cien jahňacieho mäsa iba počas Veľkej noci a Vianoc, inokedy je dopyt obmedzený. U kozieho mäsa došlo ku kolapsu cien, priemerná cena predstavuje 1-1,5 €/kg živej váhy. V súvislosti so zvyšujúcimi sa produkčnými nákladmi dochádza k znižovaniu cashflow poľnohospodárov a k poklesu produkcie mäsa i mlieka.

PT reprezentant referoval o stabilných výkupných cenách baranieho a kozieho mäsa, ktoré sú na úrovni minulého roka. Pre odvetvie sú dôležité aj vývozy živých zvierat do tretích krajín, najmä do Izraela, kde je stále vysoký dopyt a pozitívne ceny. Producenti v PT čelia ďalšiemu suchému roku s nedostatkom trávy na pastvinách, vzrástli ceny vstupov. V odvetví produkcie kozieho a ovčieho mlieka výkupné ceny nepokrývajú veľmi vysoké náklady. V PT je aktuálne aj problém s nedostatkom pracovníkov, najmä kvalifikovaných.

FI reprezentantka referovala o zložitej situácii spôsobenej vysokými nákladmi. Rok 2021 bol veľmi zložitý kvôli suchu. Produkcia baranieho a kozieho mäsa je stabilná, cena jahňacieho rastie, hoci ešte stále je pod úrovňou EÚ. Zvyšuje sa cena vlny (5 €/kg), rastie aj objem produkcie. Kvoli rastúcim útokom vlkov majú chovatelia drobných prežúvavcov obavy z leta.

IT reprezentantka referovala o veľmi zložitej situácii, cena baranieho mäsa zostáva nízka. Vďaka výrobe syra pecorino je pozitívna situácia v odvetví produkcie ovčieho mlieka. Ďalším problémom je nedostatok pracovníkov. Vlna v IT nemá žiadnu hodnotu, predáva sa za 0 €.

ES reprezentant referoval o pozitívnych cenách od začiatku roka, nárast je spôsobený aktuálnym vysokým dopytom na svetových trhoch. Ak však dopyt neklesne, producenti budú musieť predávať za podnákladové ceny. Problémy v ES naviac spôsobil štrajk prepravcov. V roku 2021 došlo k podstatnému poklesu vývozu živých zvierat do tretích krajín, ale vzrástol vývoz mäsa do FR a Saudskej Arábie. Najväčším odbytiskom vlny z ES bola Čína, tá ju však prestala dovážať.  Produkčné náklady rastú, preto boli v ES aktivované podporné opatrenia.

HU reprezentantka referovala o dôležitosti vývozu HU produkcie do IT a do krajín Stredného východu. Trh teraz preferuje zvieratá ťažšej váhovej kategórie, preto sa producenti aktuálne snažia prispôsobiť sa dopytu. Cena jahňacieho mäsa nižších váhových kategórií je aktuálne vysoká – 868 €/100 kg JUT (o 30 % vyššia než vlani), pokiaľ však neprestanú rásť produkčné náklady, výhody plynúce z vysokých výkupných cien sa skončia. Ceny pri ťažších váhových kategóriách sú cca 830 €/100 kg JUT (o 16 % viac než vlani), spotreba baranieho mäsa však v HU klesá. S problémami sa potýka produkcia ovčieho a kozieho mlieka a vlny.

PL reprezentant informoval, že PL vyváža svoju produkciu jahňacieho mäsa do IT a DE, domáca spotreba nerastie, ceny sú veľmi nízke, pričom náklady na krmivá a energie veľmi vysoké.

SE reprezentant tiež referoval o vysokých nákladoch, ceny baranieho mäsa sú na úrovni EÚ priemeru. Veľké problémy spôsobujú šelmy, preto sa vykoná preskúmanie stavu ich populácie.

AT reprezentant tiež referoval o vysokých produkčných nákladoch, hoci cena jahňacieho v AT je aktuálne veľmi pozitívna, vysoký je aj dopyt. Odvetvie produkcie ovčieho mlieka však utrpelo počas pandémie, preto potrebujú podporiť chovateľov kôz a oviec. Ďalší problém je, že v minulosti AT exportovalo mladé zvieratá na ďalší chov do UA a do Ruska, preto teraz hľadajú nové trhy. Problémom sú aj vlci.

DE reprezentant referoval o priaznivých cenách, problémom je nedostatok pracovníkov, najmä kvalifikovaných, a tiež útoky vlkov, no ministerstvo je nečinné.

LT reprezentant referoval o vysokých cenách vstupov, rastie aj dopyt, ktorý je zložité pokryť, pretože počty oviec v LT každoročne klesajú.

NL reprezentantka referovala o pozitívnych výkupných cenách baranieho, hoci spotrebitelia v NL nemajú prístup k domácej produkcii, pretože supermarkety ponúkajú baranie mäso z Nového Zélandu a Austrálie za cenu nižšiu, než sú NL producenti schopní produkovať. Aj v NL rastú náklady. Tiež vyjadrila obavy z útokov vlkov, pretože v NL nie je možnosť  prijať  opatrenie na stabilizáciu situácie. Ďalším problémom je, že ministerstvo rozhodlo, že chovatelia oviec už nie sú súčasťou SPP, sú podporovaní len národnými prostriedkami. Čo sa týka vlny, tá v NL nemá prakticky žiadnu hodnotu.

Predsedajúci informoval, že v IE je sezóna zatiaľ pozitívna, ale tiež sú problémom vysoké náklady. Vzrástli aj výkupné ceny mäsa.

 

Aktuálne informácie o medzinárodnom obchode

Austrália: Prebehlo už 11. kolo rokovaní, vzhľadom na zmenu administratívy po májových voľbách je pravdepodobný odklad ďalších rokovaní.

Nový Zéland: Rokovania sú intenzívne, Nový Zéland jasne uviedol, že akceptuje ochranu zemepisných označení EÚ produktov len vtedy, keď bude súčasne prijatý adekvátny prístup pre novozélandské mlieko a mliečne výrobky a produkty živočíšnej produkcie na trhu EÚ. Sekretariát C-C zaslal list obom vyjednávacím stranám, upozornil v ňom na kumulatívny dopad všetkých vyjednaných dohôd EÚ a požiadal o zahrnutie ochranných doložiek do obchodných dohôd.

ES reprezentant vyjadril svoje obavy z obchodnej dohody z Novým Zélandom, ktoré už tlmočili aj ES ministerstvu. Ďalej referoval o návšteve Kanady na zistenie prístupu na tamojší trh, ktorý môže byť pre európsku produkciu baranieho a kozieho mäsa veľmi atraktívny.

DE reprezentant sa zaujímal o prístup na čínsky trh, na čo ho ES reprezentant informoval, že prístup na čínsky trh je veľmi zložitý a Čína pri rozhodovaní o prístupe na trh posudzuje nie produkciu krajiny, ale preferuje skôr konkrétne farmy. Odporučil skôr sa usilovať o otvorenie UK trhu.

           

Aktuálne informácie o obchodných rokovaniach EÚ – UK

Vláda UK naznačila zámer zaviesť legislatívu k Protokolu, ktorá by jednostranne zmenila

niektoré jeho prvky. Komisia už varovala, že jednostranné kroky UK sú neprijateľné a EÚ bude na ne reagovať.

 

Informácie o reforme právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Sekretariát referoval o procese revízie právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat ako súčasti EZD. Revidovaný legislatívny návrh by Komisia mala zverejniť na konci roku 2023.

Európsky parlament prijal správu z vlastnej iniciatívy týkajúcu sa dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat v chovoch, ktorej spravodajcom je Jérémy Decerle (FR, Renew). Druhou správou je správa vyšetrovacieho výboru ANIT Európskeho parlamentu týkajúca sa vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a bola schválená na plenárnom zasadnutí v januári 2022. Schválených bolo aj niekoľko problematických pozmeňovacích návrhov, týkajúcich sa požiadaviek na zákaz prepravy teliat do určitého veku a gravidných zvierat, ide však iba o názor Parlamentu, text nie je právne záväzný, Komisia ho však môže pri príprave legislatívneho návrhu zohľadniť.

 

Diskusia:

Sekretariát ohľadom prepravy zvierat po mori uviedol, že tá zatiaľ zakázaná nebola. Problém spôsobujú veľmi aktívne neziskové organizácie, rozhodnutia ešte nepadli, finálny legislatívny návrh by mal byť preložený na konci roka 2023.

DE reprezentant odporučil tému dobrých životných podmienok zvierat zahrnúť aj do obchodných dohôd – ak platia prísne pravidlá v EÚ, musia platiť aj pre dovážané produkty.

FI reprezentantka varovala pred prípadným obmedzením prepravy zvierat pri teplote pod bodom mrazu vzhľadom na severské podmienky vo FI.

 

Rôzne

DE reprezentant upozornil na zákaz pastvy konvenčných zvierat na ekologických pastvinách v rámci nových pravidiel ekologickej produkcie. V DE platí do konca tohto roku výnimka, odporučil však na rokovaní CDG žiadať v kontexte vojny na UA takúto výnimku aj naďalej. Upozornil na delegované nariadenie Komisie 2020/688, ktoré stanoví program dozoru na zistenie infekcie komplexom Mycobacterium tuberculosis pred premiestnením chovaných kôz do iného členského štátu.

AT reprezentant uviedol že text spomínaného nariadenia nie je celkom jasný, sekretariát preto prisľúbil požiadať DG SANTE o diskusiu k ďalšiemu vyjasneniu.

NL reprezentantka referovala o problémoch spôsobených veľkými šelmami, požiadala o spoločné riešenie problému.

IT reprezentantka referovala o narastajúcej populácii  vlkov v IT a upozornila na výskyt diviakov priamo v Ríme a vlkov v jeho okolí. Vzhľadom na to, že sú chránené, nedá sa s tým nič robiť.

Sekretariát referoval o iniciatíve výboru AGRI ohľadom prijatia rezolúcie k problematike veľkých šeliem, požadujúcej zmenu smernice o biotopoch. Sekretariát zorganizuje mimoriadne rokovanie na prejednanie tejto problematiky, kontaktoval aj CZ predsedníctvo, aby ho vyzval na zahrnutie problematiky do programu rokovaní Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov.

 

Prínos aktivity pre poľnohospodárov v SR:

Prenos informácií pre členov SPPK k danej problematike.

Vyplývajúce úlohy pre SPPK:

Pre SPPK nevyplývajú zo zasadania žiadne úlohy.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce