Modul 3 - Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre aplikátorov v poľnohospodárstve

Cieľová skupina:
- Traktoristi, vodiči obsluhujúci samohybné mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, letci
- Obsluhujúci personál pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Pracovníci aplikujúci prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na osivá a sadivá
- Skladníci prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Pracovníci aplikujúci prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na železničné trate, letiská, diaľnice, verejnú zeleň
- Pracovníci ošetrujúci prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami rastliny alebo rastlinné produkty

Obsah školenia:
- Používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane integrovanej ochrany
- Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Preprava a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Zneškodňovanie zvyškov prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a prázdnych obalov
- Používanie mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Ochrana životného prostredia
- Poskytovanie prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce