Modul 2 - Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve

Cieľová skupina:
- Agronómovia, poradcovia, riadiaci pracovníci v poľnohospodárskej praxi

Obsah školenia:
- Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany rastlín
- Rozdelenie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane integrovanej ochrany
- Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Preprava a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Zneškodňovanie zvyškov prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a prázdnych obalov
- Vedenie záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín alebo iných prípravkoch
- Používanie mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Ochrana životného prostredia
- Základy poskytovania prevej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce