Spúšťame X. ročník Hovorme o jedle

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spúšťa jubilejný, X. ročník projektu Hovorme o jedle. Registrácia bude otvorená od 12. septembra do 9. októbra. V čase blížiacej sa energetickej krízy ako dôsledku vojny na Ukrajine naberá vzdelávanie detí o potravinách priam strategický význam. 

Ešte nikdy nebolo povedomie mladých ľudí o úlohe potravín pre náš organizmus a ich dlhodobé vzdelávanie o samotnom prínose doma vyrobených potravín tak kľúčové, ako dnes. Dramatické dôsledky vojny na Ukrajine, doznievajúce následky celosvetovej pandémie koronavírusu a k tomu vplyv extrémneho tohtoročného sucha mení pohľad spotrebiteľa na potraviny. Už sme sa pri prvej vlne pandémie presvedčili, že aj v obchodoch na Slovensku môžu prechodne chýbať niektoré druhy potravín. Mať na pultoch obchodov čerstvé mlieko, voňavý rožok a šťavnaté jablko nie je vôbec samozrejmé. Dnes, vplyvom globálnych dôsledkov vojny u nášho východného suseda, sa utvrdzujeme aj v tom, že stále viac a viac Slovákov rieši v obchodoch dôsledky rastúcich cien potravín a premýšľa o tom, čo a v akom množstve vložia do nákupného košíka. Inflácia, energetická kríza sa naplno ukazujú na našich peňaženkách a podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha je to ešte len začiatok masívneho zdražovania potravín.

Dôsledky vojny na Ukrajine a vplyv pandémie na energetický segment a následne na oblasť výroby potravín mení pohľady spotrebiteľov a ich nákupné správanie v obchodoch. Myslíme si, že práve dnešná doba je príležitosť na to, aby spotrebitelia začali viac rozumieť myšlienke: „z cudzích potravín sa dlhodobo krajina nenaje“. Kedy ešte viac vysvetľovať a vzdelávať najmä mladých ľudí, ak nie teraz? Aktuálne štatistiky zahraničného obchodu jednoznačne potvrdzujú zhoršujúci sa trend, veď saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až máji 2022 bolo pasívne v objeme – 891,0 mil. eur. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 210,8 mil. eur /31,0%/.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce preto ešte viac využiť dôsledky súčasnej situácie na hlbšie zamyslenie sa mladých ľudí, žiakov základných škôl, aby pochopili, čo všetko obnáša produkcia na Slovensku potravín a že napríklad aj ich skromnejším nákupom nielenže ušetríme, ale aj znížime obrovské plytvanie potravinami na Slovensku.

Cieľ projektu Hovorme o jedle

Cieľom projektu Hovorme o jedle je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Registrácia do projektu je nutná, pokiaľ sa škola chce zapojiť. Elektronický registračný formulár bude k dispozícii na stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“. Samotný projekt sa následne koná v týždni od 10. do 14. októbra 2022. Organizátori – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. pripravili v rámci desiateho ročníka štyri súťažno-vzdelávacie aktivity pre žiakov základných škôl.

1. Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle

Vyhlásených bude 10 denných tém. Päť tém sa týka konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a ďalších päť tém je zameraných na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pôvodu potravín, označovania potravín, významu potravín pre zdravý rozvoj ľudského tela a objavovania významu potravín pre regionálny rozvoj, rast zamestnanosti a ochranu životného prostredia. Škola sa do súťaže zapojí tým, že si k vyhlásenej dennej téme pripraví a zrealizuje rôzne aktivity v rámci školy. Zo zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme následne vypracuje súťažný príspevok. Z tried zapojených do aktivít k vyhlásenej dennej téme vyhodnotí škola najaktívnejšiu triedu.


Vyhlásené denné témy X. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

Deň

1. Téma

2. Téma

Pondelok (10.10.2022) 
 

Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Potraviny – zdroj života

Utorok (11.10.2022)

Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Dodržiavaj pitný režim

Streda (12.10.2022)

Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

 Sleduj informácie na obale potravín

Štvrtok (13.10.2022)

Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

Odkiaľ jedlo pochádza

Piatok (14.10.2022)

Cukry, tuky, soľ, oleje

Jedz a hýb sa

 

2. Literárna súťaž „Záleží na tom, čo viem o potravinách“

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci I. a II. stupňa základných škôl, ktorí prostredníctvom svojej školy zašlú literárnu prácu k vyhlásenej téme súťaže. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách.

3. Výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“

V rámci výtvarnej súťaže žiaci namaľujú obrázok k témam, ktoré korešpondujú s vyhlásenými dennými témami.  

4. Fotografická súťaž „Očami gurmána“

Štvrtou možnosťou, ako sa zapojiť do projektu Hovorme o jedle, je fotografická súťaž, ktorá rovnako ako výtvarná súťaž súvisí s vyhlásenými dennými témami. Žiaci vyhotovia fotografie prostredníctvom digitálneho fotoaparátu alebo mobilného telefónu.

Inovatívne prvky podujatia

Prostredníctvom súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE hľadáme kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách. Nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce