Štartuje tretí ročník súťaže Podpor svoj odbor

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora štartuje tretí ročník projektu Podpor svoj odbor. Stredné odborné školy sa môžu do projektu registrovať od 15. septembra do 15. októbra tohto roku.

Cieľom projektu Podpor svoj odbor je prostredníctvom krátkych videí, natočených študentmi stredných odborných škôl, predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné odbory, zamerané na vzdelávanie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a veterinárnych vied.

Účelom projektu je podpora záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách, poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch, ako aj zvýšenie ich záujmu o povolania v týchto sektoroch. Projekt má zároveň za cieľ prebudiť všetkých tvorivých žiakov na stredných odborných školách, aby svojimi nápaditými krátkymi videami prispeli k zlepšeniu imidžu poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a veterinárstva a k zviditeľneniu svojej strednej odbornej školy.

Výstupy súťaže žiakov stredných odborných škôl sú zároveň vzdelávacou a súťažnou formou prepojené s kariérnymi poradcami, učiteľmi a žiakmi 7. až 9. ročníkov základných škôl, ktorí súťažné videá a ďalšie pripravené vzdelávacie podklady využijú na zosúladenie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami či potrebami trhu práce.

Organizátorom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Odborným partnerom súťaže je Slovenská lesnícka komora a Komora veterinárnych lekárov SR.

Zapojenie žiakov do súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých stredných odborných škôl (SOŠ) so sídlom v SR, ktorí študujú v učebnom alebo študijnom odbore s potravinárskym, poľnohospodárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním. Súťaž bude realizovaná prostredníctvom webovej stránky www.podporodbor.sk a e-mailovej adresy [email protected]

Elektronická registrácia SOŠ do súťaže je v termíne od 15. septembra 2022 do 15. októbra 2022. Elektronický registračný formulár bude k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk. Súťažné videá je možné do súťaže prihlásiť od 15. októbra 2022 do 30. novembra 2022.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vytvorenie a zaslanie krátkeho videa v trvaní od 30 sekúnd do 2 minút na tému III. ročníka súťaže: Čo zažiješ v mojom odbore? Video musí byť spracované v slovenskom jazyku.

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.podporodbor.sk najneskôr do 28. 2. 2023.

Zapojenie žiakov do vzdelávania

Všetky videá budú môcť sledovať žiaci základných škôl prostredníctvom Youtube kanálu PODPOR ODBOR. Triedne kolektívy základných škôl majú možnosť zapojiť sa do žrebovania v rámci súťaže Podpor svoj odbor elektronickou registráciou, ktorá bude od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022. Elektronický registračný formulár bude k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk.

Výsledky súťaže budú zverejnené do 28. 2. 2023.

Podmienkou zapojenia triedneho kolektívu do žrebovania je uskutočniť triednu „videoochutnávku" potravinárskych, poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárnych povolaní prostredníctvom videí, zverejnených na Youtube kanále PODPOR ODBOR, a vypracovať a zaslať dotazník záverečného hodnotenia z realizácie triednej „videoochutnávky" v termíne do 15. 2. 2023 na e-mailovú adresu [email protected].

Prostredníctvom súťažno-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor povzbudzujeme kreativitu žiakov stredných odborných škôl. Hľadáme kreatívne a inovatívne nápady, ktoré zážitkovou formou pomôžu žiakom základných škôl pri rozhodovaní sa a pri hľadaní konkrétnych krokov, smerujúcich k ich budúcej kariérnej orientácii, a kariérnym poradcom pomôžu pri výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN