Je to zázrak

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začiatkom októbra zorganizovala v Dudinciach dvojdňovú poradu svojich regionálnych komôr. Časť diskusie sa venovala tohtoročnému mimoriadnemu suchu a získanému odškodneniu v hodnote 50 mil. eur, ktorý potravinári označili ako zázrak.

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v úvode prvého dňa porady priblížilo detaily rozdelenia historickej pomoci za sucho v poľnohospodárstve. SPPK naďalej zastáva názor, že najviac ohrozenou oblasťou je živočíšna výroba.

„Nikdy nebudú všetci spokojní, to je prirodzené. Ale dnes sa zohľadnili potreby celej živočíšnej výroby. Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktoré sme od mája robili v tejto záležitosti, boli výnimočné. Práve preto vnímame túto štátnu pomoc ako veľký úspech našej komory. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom zastabilizujeme stavy dojníc, oviec a iných druhov zvierat,“ zhodnotil podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

Zástupca prítomných potravinárov označil schválenú podporu za zázrak, keďže získanie tak vysokého množstva finančných prostriedkov v súčasnej napätej politicko-spoločenskej situácii je výnimočné. 

Úrad komory pripravil pre riaditeľov regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr prezentácie viacerých aktuálnych tém, ktoré sa týkali potravinárskej legislatívy, najnovších pravidiel a aj pripravovaných zmien v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín či informácií o priebehu komunikácie témy sucha v médiách.

Silné regióny sú základom

Predseda SPPK Emil Macho svojím príhovorom apeloval na ďalšie budovanie súdržnosti v regiónoch. Mať silné regióny a v štruktúrach samosprávy aj viac aktívnych mladých ľudí je základným prvkom, od ktorého sa následne odvíja aj všetka ostatná činnosť komory.

„Chcem vás preto vyzvať na intenzívnejšiu komunikáciu a motivovanie vašich poľnohospodárov, aby sa aktívne zapájali do diania a angažovali sa aj vo veciach verejných. V súčasnej situácii skutočne potrebujeme veľmi silné regióny, preto nabádajte najmä mladých ľudí, nech idú do komory, nech sa angažujú. Musíme aj v našich regiónoch viac pracovať na generačnej výmene a odovzdávaní skúseností mladým ľuďom. Práve preto vyzdvihujem skutočne aktívne regionálne komory, ktoré môžu byť nám všetkým príkladom,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Dominantnou témou druhého dňa porady bola diskusia so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k problematike nových intervencií Spoločnej poľnohospodárskej politiky v oblasti priamych platieb od r. 2023.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce