Svetové ceny potravín: oživenie cien len pri obilninách

Index cien potravín FAO dosiahol v septembri 2022 v priemere 136,3 bodu, čo znamená pokles o 1,5 bodu (1,1%) oproti augustu. Ide zároveň o šiesty po sebe idúci mesiac poklesu. Aktuálny mierny pokles spôsobil najmä prudký pokles medzinárodných cien rastlinných olejov a mierny pokles cien cukru, mäsa a mliečnych výrobkov. Oživenie naopak vidíme pri cenách obilnín.

Index cien obilnín FAO zaznamenal v septembri v priemere 147,8 bodu, čo je o 2,2 bodu (1,5%) viac ako v auguste. Aktuálna hodnota je o 14,9 bodu (11,2%) nad hodnotou spred roka. V septembri sa medzinárodné ceny pšenice zvýšili o 2,2%. Ceny boli podporené zvýšenou neistotou ohľadom exportu ukrajinského obilia. Okrem toho mali na ceny vplyv obavy týkajúce sa suchých podmienok v Argentíne a Spojených štátoch amerických, ako aj rýchle tempo vývozu z Európskej únie spolu s vyšším vnútorným dopytom po pšenici.

Medzinárodné ceny hrubých zŕn v septembri opäť mierne vzrástli (o 0,4%) so zmiešanými cenovými trendmi. Svetové ceny kukurice ostali takmer stabilné (zvýšenie o 0,2%) a medzinárodné ceny jačmeňa klesli o 3% a to najmä v dôsledku zlepšených vyhliadok na úrodu v Austrálii a Ruskej federácii. Svetové ceny ciroku vzrástli o 13,2% v dôsledku znížených vyhliadok produkcie v Spojených štátoch amerických.

Ceny ryže stúpli o 2,2%. Ceny rástli v reakcii na zmeny exportnej politiky v Indii, čo podporilo očakávanie, že sa kupujúci obrátia na iných dodávateľov ryže. Výraznejší nárast cien zamedzil slabší dopyt.

Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v septembri v priemere 152,6 bodu, čo je medzimesačný pokles o 10,8 bodu (6,6%), čo predstavuje najnižšiu úroveň od februára 2021. Pokračujúci pokles indexu odrážal nižšie ceny palmy, sóje, slnečnice a repkové oleje. V septembri medzinárodné ceny palmového oleja klesali už šiesty mesiac po sebe, čo bolo spôsobené najmä pretrvávajúcimi veľkými zásobami, ktoré sa časovo zhodovali so sezónne rastúcou produkciou v juhovýchodnej Ázii. Medzitým svetové ceny sójového oleja mierne klesli po krátkodobom oživení v auguste v reakcii na zvýšené exportné možnosti v Argentíne v dôsledku výrazne vyššieho predaja farmárov. Pokiaľ ide o slnečnicový olej, medzinárodné ceny klesli na 14-mesačné minimum v dôsledku zvýšených exportných dodávok z čiernomorského regiónu pri utlmenom dovoznom dopyte. Svetové ceny repkového oleja tiež výrazne klesli, predovšetkým v dôsledku perspektívnej hojnej globálnej produkcie v sezóne 2022/23. K tlaku na znižovanie svetových cien rastlinných olejov prispeli aj nižšie ceny ropy.

Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v septembri v priemere 152,6 bodu, čo je medzimesačný pokles o 10,8 bodu (6,6%). Zároveň ide o najnižšiu úroveň od februára 2021. Pokračujúci pokles indexu odrážal nižšie ceny palmového, sójového, slnečnicového a repkového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja klesali už šiesty mesiac po sebe. Po miernom augustovom oživení svetové ceny sójového oleja teraz mierne klesli v reakcii na zvýšené exportné možnosti v Argentíne. Pokiaľ ide o slnečnicový olej, medzinárodné ceny klesli na 14-mesačné minimum pre obnovené dodávky z čiernomorského regiónu a pri utlmenom dovoznom dopyte. Svetové ceny repkového oleja tiež výrazne klesli, predovšetkým v dôsledku perspektívnej hojnej globálnej produkcie v sezóne 2022/23. K tlaku na znižovanie svetových cien rastlinných olejov prispeli aj nižšie ceny ropy.

Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO klesol v septembri o 0,6% a zaznamenal 142,5 bodu. Ide o tretí po sebe idúci mesiac poklesu v rade. Stále je však hodnota indexu o 24,4 bodu (20,7%) nad svojou hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny všetkých mliečnych výrobkov v septembri mierne klesli, Čoho dôvodom bol aj vplyv slabšieho eura voči americkému doláru. Dopyt bol mierne obmedzený z dôvodu hrozby vysokých nákladov pri výrobe a nedostatku pracovnej sily najmä v Európe.

Index cien mäsa FAO mal v septembri v priemere 121,4 bodu, čo je o 0,6 bodu (0,5%) menej ako v auguste. Aj tu ide o tretí po sebe idúci mesiac poklesu. Hodnota indexu je však o 8,7 bodu (7,7%) nad svojou hodnotou spred roka. Medzinárodné cenové ponuky ovčieho mäsa v septembri klesli najviac, čo podporilo vplyvy menových pohybov.

Ceny hovädzieho mäsa rovnako klesli v dôsledku vysokej dostupnosti vývozu z Brazílie a zvýšenej likvidácie dobytka v niektorých producentských krajinách. Ceny hydinového mäsa medzitým mierne klesli, keďže nákupy zostali utlmené, a to napriek obmedzeným vývozným dodávkam z niektorých veľkých exportujúcich krajín v dôsledku prepuknutia vtáčej chrípky. Svetové ceny bravčového mäsa naopak ďalej rástli, čoho dôvodom bolo nedostatok ošípaných v Európskej únii.

Index cien cukru FAO taktiež mierne klesol (o 0,7%) a dosiahol v septembri v priemere 109,7 bodu. Ide o piaty po sebe idúci mesiac poklesu a aktuálna hodnota indexu je na najnižšej úrovni od júla 2021. Septembrový pokles súvisel najmä s dobrými vyhliadkami produkcie v Brazílii. Oslabenie brazílskeho realu voči americkému doláru vyvolalo ďalší tlak na znižovanie svetových cien cukru a zároveň podporilo väčší vývoz. Aj keď priaznivé vyhliadky produkcie na sezónu 2022/23 prispeli k zníženiu cien, prevládajúce celkovo obmedzené globálne zásoby cukru obmedzili ďalší medzimesačný pokles cien.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce