Svetové ceny potravín si v septembri udržali svoju hodnotu

Index cien potravín FAO dosiahol v októbri 2022 v priemere 135,9 bodu. V porovnaní so septembrom sa prakticky nezmenil, pričom cenové indexy všetkých zahrnutých skupín komodít okrem obilnín medzimesačne klesli. Vzostup cien obilnín vyrovnal pokles indexov rastlinných olejov, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru. Celkovo index klesol o 23,8 bodu (14,9%) zo svojho maxima v marci tohto roka, ale zostal 2,7 bodu (2%) nad svojou hodnotou spred roka.

» Index cien obilnín FAO dosiahol v októbri v priemere 152,3 bodu, čo je o 4,4 bodu (3%) viac ako v septembri. Zároveň je hodnota indexu o 15,2 bodu (11,1%) vyššia ako pred rokom. Medzinárodné referenčné ceny všetkých hlavných obilnín medzimesačne vzrástli. Svetové ceny pšenice vzrástli o 3,2% a to najmä v dôsledku pretrvávajúcich neistôt súvisiacich s iniciatívou Black Sea Grain Initiative. Medzinárodné ceny hrubozrnných zŕn medzimesačne vzrástli o 3,5%, čo viedlo aj k zvýšeniu svetových cien kukurice o 4,3%. Zvýšenie cien kukurice bolo podporené nižšími výrobnými vyhliadkami v Spojených štátoch amerických a Európskej únii spolu so suchým počasím a slabou ponukou z Argentíny. Veľkú neistotu na trhu znásobuje aj neistota ohľadom vývozu komodít z Ukrajiny. Medzinárodné ceny ciroku sa v októbri tiež zvýšili a to o 3%, čo bolo ovplyvnené vysokými cenami kukurice. Medzitým sa svetové ceny jačmeňa zvýšili len nepatrne o 0,3%. Medzinárodné ceny ryže zostali v októbri na vzostupnom trende (približne o 1 %).

» Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v októbri v priemere 150,1 bodu, čo je medzimesačný pokles o 2,4 bodu (1,6%). Hodnota indexu je však takmer o 20% pod úrovňou z predchádzajúceho roka. Pokračujúci pokles indexu bol spôsobený nižšími svetovými cenami palmového, sójového a repkového oleja, ktoré viac než vykompenzovali vyššie ceny slnečnicového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne klesli, čo bolo do značnej miery ovplyvnené pretrvávajúcimi vysokými zásobami v juhovýchodnej Ázii. Medzitým svetové ceny sóje a repkového oleja klesli. Naopak, medzinárodné ceny slnečnicového oleja sa mierne zotavili po tom, čo v poslednom polroku nepretržite klesali v dôsledku neistoty ohľadom budúcnosti exportného koridoru na Ukrajine pri rastúcom geopolitickom napätí.

» Index cien mliečnych výrobkov FAO mal v októbri v priemere 140,1 bodu, čo je o 2,5 bodu (1,7%) menej ako v septembri. Ide o štvrtý po sebe idúci mesiac poklesu, no aj napriek tomu zostala hodnota indexu o 18,7 bodu (15,4%) nad svojou hodnotou spred roka. V októbri klesli medzinárodné ceny všetkých mliečnych výrobkov zahrnutých do indexu. Nižšie než očakávané nákupy Číny a nevýrazný dopyt po okamžitých dodávkach, keďže väčšina dovážajúcich krajín bola dobre pokrytá pre svoje okamžité potreby, spolu s vplyvom slabšieho eura voči americkému doláru, podporili pokles svetových cien mlieka a mliečnych výrobkov. Na zníženie cien tlačila aj neistota týkajúca sa inflácie a hospodárskeho poklesu. Napriek tomu sa dopyt po niektorých mliečnych výrobkoch v iných krajinách Ázie zvýšil, čo zahŕňalo potenciálne väčšie poklesy cien mliečnych výrobkov.

» Index cien mäsa FAO klesol v októbri o 1,4% a zaznamenal 118,4 bodu. Ide o štvrtý po sebe idúci mesiac poklesu. Svetové ceny všetkých druhov mäsa zaznamenali pokles. Index však zostal o 6,4 bodu (5,8%) nad svojou hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny ovčieho mäsa zaznamenali najstrmší pokles. Podporený bol vplyvmi menových pohybov a sezónne rastúcich dodávok z Oceánie pri utlmených dovozných nákupoch. Podobne aj svetové ceny bravčového mäsa výrazne klesli v dôsledku slabých globálnych dovozných nákupov v tandeme s miernejším vnútorným dopytom v niektorých popredných producentských krajinách. Svetové ceny hovädzieho mäsa medzitým mierne klesli v dôsledku vysokých súčasných dodávok a rastúcej dostupnosti jatočného dobytka, najmä v Brazílii. Medzinárodný trend znižovania cien hydinového mäsa pokračoval už štvrtý mesiac po sebe, keďže dostupnosť vývozu prekonala utlmený globálny dopyt a to bez ohľadu na neúspechy vo výrobe vyplývajúce z prepuknutia vtáčej chrípky a vysokých nákladov na krmivo.

» Index cien cukru FAO dosiahol v októbri v priemere 109 bodov, čo je o 0,6% menej ako v septembri. Medziročne klesla hodnota indexu o 8,5%. Na svetové ceny mal vplyv najmä pozitívny výhľad globálnej ponuky na sezónu 2022/23 a dobré vyhliadky na produkcie v Indii. Ďalší medzimesačný pokles cien obmedzovali obavy z dažďov, ktoré bránia pokroku v úrode v Brazílii a oddialenie začiatku sezóny v Indii. Dodatočnú podporu, ktorá zabránila ďalšiemu poklesu svetových cien cukru, poskytol silnejší dopyt po dovoze, najmä z Indonézie a Číny spolu s vyššími cenovými ponukami etanolu v Brazílii, čo viedlo k väčšiemu využívaniu cukrovej trstiny na výrobu etanolu.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce