Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až októbri 2022

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až októbri 2022 bolo pasívne v objeme – 1 638,5 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 211,8 mil. EUR /12,93 %/.

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo u živočíšnych výrobkov o 64,9 % a u tukov a olejov o 278,7 %. Medziročné zníženie záporného salda bolo zaznamenané u potravín, nápojov a tabaku o 2,5 %. Pri rastlinných výrobkoch bolo v roku 2021 zaznamenané pasívne saldo v objeme -58,6 mil. EUR, v roku 2022 bolo saldo v tomto odvetví aktívne v objeme 103,3 mil. EUR.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až októbri 2022 bol v objeme 5 631,1 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2021 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 28,7 % vyšší. V roku 2022 nebolo zaznamenané zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví. Medziročne bol dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 50,1 %, pri rastlinných výrobkoch o 28,6 %, v odvetví tukov a olejov o 85,8 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz oproti roku 2021 vyšší o 15,0 %.

V januári až októbri 2022 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 3 992,6 mil. EUR, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 35,4 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 36,0 %, rastlinných výrobkov o 47,0 %, tukov a olejov o 40,3 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku sa zvýšil o 26,2 %. Medziročne sa neznížil vývoz žiadnych potravinárskych odvetví.

DOVOZ v mil. EUR

Odvetvie

I. až X. 2022

I. až X. 2021

index 2022/2021

Živočíšne výrobky

1 427,9

951,0

150,1

Rastlinné výrobky

1 325,9

1 030,9

128,6

Tuky, oleje, vosky

325,0

174,9

185,8

Potraviny, nápoje, tabak

2 552,3

2 219,5

115,0

Spolu

5 631,1

4 376,3

128,7

VÝVOZ v mil. EUR

Odvetvie

I. až X. 2022

I. až X. 2021

index 2022/2021

Živočíšne výrobky

659,5

484,9

136,0

Rastlinné výrobky

1 429,2

972,3

147,0

Tuky, oleje, vosky

198,5

141,5

140,3

Potraviny, nápoje, tabak

1 705,4

1 350,9

126,2

Spolu

3 992,6

2 949,6

135,4

SALDO v mil. EUR

Odvetvie

I. až X. 2022

I. až X. 2021

rozdiel 2022/2021

Živočíšne výrobky

-768,4

-466,1

-302,3

Rastlinné výrobky

103,3

-58,6

161,9

Tuky, oleje, vosky

-126,5

-33,4

-93,1

Potraviny, nápoje, tabak

-846,9

-868,6

21,7

Spolu

-1 638,5

-1 426,7

-211,8

Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje/

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN