Svetové ceny rastlinných olejov sú 25 % pod úrovňou spred roka

Index cien potravín FAO dosiahol v januári 2023 v priemere 131,2 bodu, čo je o 0,8 % menej ako v decembri. Ide o 10. mesiac poklesu v rade. Index klesol o 17,9 % z maxima, ktoré dosiahol v marci 2022. Pokles indexu bol v januári spôsobený znížením cenových indexov rastlinných olejov, mliečnych výrobkov a cukru. Obilniny a mäso zostali prevažne stabilné.

» Index cien obilnín FAO dosiahol v januári v priemere 147,4 bodu, čo je o 0,1 % viac ako v decembri. Zároveň je aktuálna hodnota o 4,8 % vyššia ako pred rokom. Spomedzi hlavných obilnín vzrástli svetové ceny ryže a kukurice, ceny jačmeňa a pšenice v januári klesli. Medzinárodné ceny ryže sa medzimesačne zvýšili o 6,2 %, čo bolo ovplyvnené menšou dostupnosťou, silným miestnym dopytom v niektorých ázijských exportujúcich krajinách a pohybmi výmenných kurzov. Svetové ceny kukurice tiež vzrástli o 0,5 %. Boli ovplyvnené silným dopytom po vývoze z Brazílie a obavami z nepriaznivého počasia v Argentíne, čím sa vyrovnal klesajúci trend vývozných cien v USA. Ceny ciroku sa mierne zvýšili (o 0,9 %) v dôsledku nižšej produkcie v USA. Ceny jačmeňa klesli o rovné percento a ceny pšenice o 2,5 %. Dodávky pšenice sa postupne zvyšujú v dôsledku väčšej produkcie v Austrálii a Rusku.

» Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v januári v priemere 140,4 bodu, čo je medzimesačný pokles o 2,9 %. Index je aktuálne takmer 25 % pod úrovňou spred roka. Pokles odrážal nižšie svetové ceny palmového, sójového, slnečnicového a repkového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja v januári klesli druhý mesiac po sebe, čo bolo do značnej miery ovplyvnené utlmeným globálnym dopytom po dovoze, keďže hlavní dovozcovia v posledných mesiacoch doplnili svoje zásoby. Svetové ceny sójového oleja rovnako mierne klesli, čo súvisí s pomalým dopytom po dovoze v dôsledku nekonkurencieschopných cien v porovnaní s cenami iných rastlinných olejov. Na ceny vplývalo aj počasie v Argentíne, čo zvýšilo vyhliadky produkcie. V prípade slnečnicových a repkových olejov klesli medzinárodné ceny v dôsledku rozsiahlych globálnych exportných dodávok.

» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO mal v januári v priemere 136,2 bodu, čo je o 1,4 % menej ako v decembri a dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 12 mesiacov. Pokles v januári odrážal nižšie medzinárodné ceny masla a sušeného mlieka. Svetové ceny masla klesali už siedmy mesiac po sebe. Ceny boli podporené tlmeným dovozným dopytom po dlhodobých dodávkach za prevládajúce ceny. Medzinárodné ceny sušeného plnotučného mlieka medzitým klesli v dôsledku menšieho dopytu od popredných dovozcov a zvýšených dodávok z Nového Zélandu, a to napriek sezónne klesajúcej produkcii mlieka. Ceny sušeného odstredeného mlieka tiež klesli, najmä v dôsledku slabého globálneho dopytu. Svetové ceny syrov sa naopak mierne zvýšili a to pre oživenie maloobchodných tržieb v západnej Európe po novoročných sviatkoch.

» Index cien mäsa FAO mal v januári v priemere 113,6 bodu, čo je len nepatrný pokles o 0,1 % v porovnaní s decembrom a pokračuje v poklese už siedmy mesiac po sebe. Stále je však hodnota o 1,3 % nad úrovňou spred roka. Nižšie svetové ceny hydinového, hovädzieho a bravčového mäsa podporili januárový pokles indexu. Svetové ceny hydinového mäsa ďalej klesali, keďže celosvetová dostupnosť prevyšovala dopyt. Zavážila však aj vtáčia chrípka. Ceny bravčového a hovädzieho mäsa medzitým mierne klesli. Naopak, ceny ovčieho mäsa vzrástli v dôsledku vyššieho dopytu po dovoze.

» Index cien cukru FAO dosiahol klesol v januári o 1,1 % a dosiahol v priemere 115,8 bodu. Ide o prvý pokles po prudkom náraste z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Januárový pokles medzinárodných cien cukru bol spôsobený najmä dobrým pokrokom v úrode v Thajsku a priaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré prospievali cukrovej trstine v kľúčových pestovateľských oblastiach Brazílie. Obavy z nižších výnosov plodín v Indii, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť vývozu, obsahovali výraznejší pokles cien cukru. K obmedzeniu tlaku na znižovanie svetových cien cukru prispelo aj zvýšenie cien benzínu v Brazílii, ktoré podporilo dopyt po etanole, a posilnenie brazílskeho realu voči americkému doláru.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce