Dotácie na energie pre hospodárske subjekty

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. februára 2023 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (ďalej ako „Výzva“).

Cieľom Výzvy je napomôcť podnikom zasiahnutým vysokými cenami energií preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené agresiou Ruska, v dôsledku ktorej dochádza k vysokým nárastom cien elektriny na trhoch EÚ za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie tohto obdobia so zachovaním stability a minimalizácie paniky. Na realizáciu výzvy je určená suma 279 820 623 EUR. Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR za každý mesiac v trvaní od januára do marca 2023. Za celé oprávnené obdobie predstavuje celková výška pomoci 600 000 EUR na podnik.

Dotácia sa môže poskytnúť každému hospodárskemu subjektu bez ohľadu na jeho veľkosť alebo právnu formu, podmienkou je však, aby mal subjekt odberné miesto na území Slovenskej republiky. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh. Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity elektriny vo výške 199 EUR za MWh a/alebo jednotkovou cenou za dodávku komodity plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Lehota na predkladanie výzvy bola stanovená do 30. júna 2023.

 

Ďalšie informácie a Výzvu nájdete na nasledovnom linku: https://energodotacie.mhsr.sk/Pvyzva.html

Správa bola zaslaná aj zástupcom RPPK.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce