Hodnotenie baranov na nákupných trhoch na PD Liptovské Revúce

Napriek tomu, že často hodnotíme baranov vo veku jeden a pol roka, nie každý baran, ktorý je na nákupnom trhu ohodnotený, je ďalej využívaný v plemenitbe. Ešte stále na hodnotenie prichádzajú barany, ktoré majú predkusy, podkusy, mäkké sponky, vady vlny alebo problémy so semenníkmi. Hodnotenie baranov na nákupných trhoch musí byť prísne a spravodlivé, veď plemenného barana si chovateľ kupuje do svojho stáda na niekoľko rokov a bude mať od neho každý rok desiatky jahniat, ktoré by mali priniesť zlepšenie chovu.

            Na Poľnohospodárskom družstve v Liptovských Revúcach sa konal nákupný trh v stredu 18.6.2014 na plemenná cigája, lacaune, východofrízska ovca a exeperiment slovenská dojná ovca.

 

 

 

Na trh bolo prihlásených 331 baranov od 15 chovateľov. Nakoniec ich bolo hodnotených 327. 

 

 

 

 

Členovia výberovej komisie hodnotili vlnu a exteriér, ostatné vlastnosti ako plodnosť, intenzita rastu, mlieková úžitkovosť matky boli vyhodnotené už v katalógu. Hodnotenie baranov začínalo o 10:00 hod a bolo ukončené krátko po 13:00 hod. Po hodnotení chovatelia zaplatili Potvrdenie o pôvode, tlačivo, ktoré je dôkazom hodnotenia barana na nákupnom trhu. Chovatelia si našli čas po hodnotení porozprávať sa a vymeniť si skúsenosti z chovu oviec. Tržnica v PD Liptovské Revúce bola dôstojným  miestom na hodnotenie baranov, ďalší nákupný trh tu bude už v stredu 2. júla 2014.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce  sa nachádza na rozhraní Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry na trase Ružomberok – Banská Bystrica. Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje viac ako 1.300 ha poľnohospodárskej pôdy. Hlavným zameraním družstva je chov oviec, pričom PD Liptovské Revúce patri z hľadiska početnosti oviec k najväčším chovom. Na družstve sa chová asi 2.500 oviec.  PD L. Revúce sa zaoberá aj chovom hydiny. Vďaka schválenému bitúnku družstvo produkuje počas celého roka ovčie a hydinové mäso. Družstvo je príkladom, ako je možné hospodáriť na trvalých trávnych porastoch vo vyšších nadmorských výškach.

 

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce