Svetové ceny potravín aj pod vplyvom exportu z Ukrajiny

Index cien potravín FAO mal v júli 2023 v priemere 123,9 bodu, čo je o 1,5 bodu (1,3%) viac ako v júni. Medziročne však hodnota indexu klesla o 11,8%. Oživenie indexu bolo spôsobené solídnym rastom cien rastlinných olejov. V júli čiastočne klesali ceny cukru a malé poklesy sme zaznamenali aj pri obilninách, mliečnych výrobkoch či mäse.

» Index cien obilnín FAO dosiahol v júli v priemere 125,9 bodu, čo je o 0,7 bodu (0,5%) menej ako v júni. Medziročne klesla hodnota indexu o 21,3 bodu (14,5%). Mierny pokles v tomto mesiaci pramení z poklesu medzinárodných cien hrubého obilia, ktorého cena od júna klesla o 4,8%.

Medzinárodné ceny kukurice pokračovali v klesajúcom trende v dôsledku zvýšených sezónnych dodávok z prebiehajúcich zberov v Argentíne a Brazílii a potenciálne vyššej produkcie v USA. Svetové ceny ciroku klesli spolu s cenami kukurice, zatiaľ čo svetové ceny jačmeňa zostali takmer stabilné. Ovplyvnené boli efektmi prelievania z trhov s pšenicou.

Medzinárodné ceny pšenice vzrástli o 1,6%, čo predstavuje prvý medzimesačný nárast za deväť mesiacov. Tento nárast vznikol v dôsledku neistoty ohľadom exportu ukrajinského obilia a poškodenia ukrajinskej prístavnej infraštruktúry v Čiernom mori a aj na rieke Dunaj. Tlak na ceny zvýšili aj pretrvávajúce suché podmienky v Kanade a Spojených štátoch amerických. Svetové ceny ryže sa v júli zvýšili o 2,8% a dosiahli najvyššiu úroveň od septembra 2011.

» Index cien rastlinného oleja FAO stúpol v júli o 12,1% a dosiahol v priemere 129,8 bodu. Ide o prvý mesiac nárastu po siedmich po sebe idúcich mesiacoch poklesu. Tento výrazný nárast v júli spôsobili vyššie svetové ceny slnečnicového, palmového, sójového a repkového oleja. Medzinárodné ceny slnečnicového oleja medzimesačne vzrástli o viac ako 15% a to najmä vďaka obnovenej neistote v súvislosti s exportovateľnými dodávkami z čiernomorského regiónu. Výraznejšie sa zvýšili aj ceny palmového oleja pre utlmené vyhliadky na produkciu v hlavných producentských oblastiach. Ceny sójových a repkových olejov sa zvýšili v dôsledku pokračujúcich obáv o produkciu sójových bôbov v USA a repkových semien v Kanade. Rast cien ropy vo svete taktiež podporil aj ceny rastlinných olejov.

» Index cien mäsa FAO dosiahol v júli v priemere 117,8 bodu, čo je o 0,3% menej ako v júni. Medziročne je hodnota indexu o 5,1% nižšia. Medzinárodné ceny hovädzieho mäsa klesli, čo odrážalo vyššiu dostupnosť vývozu v Oceánii. To sa zhodovalo aj s utlmeným dovozným dopytom na ázijských trhoch pri vyšších zásobách a spomalenom vnútornom predaji. Ceny hydinového mäsa tiež mierne klesli v dôsledku zvýšených dodávok od popredných vývozcov, a to napriek pretrvávajúcim vplyvom prepuknutia vtáčej chrípky v hlavných producentských regiónoch.

Pokles cien ovčieho mäsa pokračoval už tretí mesiac po sebe, čo odrážalo vysokú dostupnosť dodávok v Oceánii a nižší dopyt popredných dovozcov vrátane Číny a západnej Európy. Naopak, pokračujúce obmedzené dodávky zo západnej Európy a USA spolu s vysokým sezónnym dopytom viedli k rastu cien bravčového mäsa už šiesty mesiac po sebe.

» Index cien cukru FAO dosiahol v júli v priemere 146,3 bodu, čo je o 5,9 bodu (3,9%) menej ako v júni. Ide o druhý mesačný pokles v rade. Hodnota indexu je však stále o 29,6% nad úrovňou spred roka. Pokrok pri zbere cukrovej trstiny v Brazílii v aktuálnej sezóne a lepšie poveternostné podmienky, ktoré prospievajú pôdnej vlhkosti vo väčšine pestovateľských oblastí v Indii, mali v júli taktiež vplyv na svetové ceny cukru. Ďalší tlak na znižovanie cien bol vyvolaný pomalým dovozným dopytom z Indonézie a Číny. Pretrvávajúce obavy z potenciálneho vplyvu javu El Niño na pestovanie cukrovej trstiny najmä v Thajsku spolu s vyššími medzinárodnými cenami ropy obmedzili pokles svetových cien cukru.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce