Rokovanie predstaviteľov SPPK v Bruseli

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej SPPK) je už niekoľko rokov súčasťou konzorcia s najreprezentatívnejšími českými agrárnymi samosprávami. Snažíme sa tak spoločne ovplyvňovať politiku v centre európskeho diania. Začiatkom septembra preto výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry absolvovali spolu s českými kolegami viacero stretnutí.

Hovoriť bolo o čom, pretože témy súvisiace so zavádzaním Európskej zelenej dohody do praxe (napríklad nariadenie o trvalo udržateľnom používaní pesticídov alebo smernica o priemyselných emisiách) sa priamo negatívne dotknú aj slovenských poľnohospodárov.

Zmena dáva nádej

Vývoj v tejto oblasti môže byť ešte zaujímavý, keďže z postu výkonného podpredsedu Európskej komisie zodpovedajúceho za Európsku zelenú dohodu odstúpil Frans Timmermans, ktorý bol ťahúňom zelenej agendy. Jeho miesto zaujal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, čo medzi racionálne zmýšľajúcimi predstaviteľmi v Bruseli vzbudzuje nádej na intenzívnejší dialóg s poľnohospodármi pri tvorbe nových politík a legislatívy.

Európsky parlament bude o návrhu nariadenia o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktoré má zaviesť pomerne radikálne obmedzenia v používaní prípravkov na ochranu rastlín, hlasovať najskôr vo výboroch. Hlasovania sú naplánované na 9. októbra 2023 (Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – COMAGRI) a 24. októbra 2023 (Výbor pre životné prostredie – COMENVI). Plénum Európskeho parlamentu by malo hlasovať 22. novembra 2023. Stanoviská dvoch nosných výborov zatiaľ nie sú úplne jasné. COMENVI ešte nezačalo diskusiu k najproblémovejším otázkam, ktorými je definovanie citlivých oblasti (ktorých sa redukcia dotkne najviac), redukčné ciele a referenčné roky (zo spotreby v týchto rokoch sa pri redukcii bude vychádzať). V COMAGRI panuje stále veľká kritika návrhov. Diskusie budú aj podľa vyjadrenia europoslancov, s ktorými sme rokovali, náročné, a nie je isté či sa plánované termíny hlasovaní stihnú. Rada ministrov rokovania k citlivým otázkam nezačala vôbec.

V prípade Smernice o priemyselných emisiách je pokrok väčší a už sa uskutočňujú tzv. trialógy (19. júla 2023, 10. októbra 2023, 28. novembra 2023). Španielsko plánuje dosiahnuť dohodu už za svojho predsedníctva, teda do konca roku 2023. Hlavným sporným bodom je zahrnutie hovädzieho dobytka do pôsobnosti smernice, ako aj otázky kompenzácií a pokút. Európsky parlament sa bude snažiť o udržanie už odhlasovanej pozície (vyradenie hovädzieho dobytka z pôsobnosti smernice). Preto je potrebné vyvinúť tlak na Radu – ministri životného prostredia schválili pozíciu Rady ešte v marci 2023 na úrovni 350 DJ v prípade hovädzieho dobytka a kombinovaných fariem.

Diskusia v Bruseli

Tieto dve témy boli predmetom rozhovorov najmä s poľským europoslancom Krzystofom Jurgielom (bývalý minister poľnohospodárstva), rakúskym europoslancom Alexandrom Bernhuberom, slovinským europoslancom Francom Bogovičom, bulharským europoslancom Radanom Kanevom a rovnako aj s Helenou Lettrichovou zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

V rámci Copa a Cogeca sa uskutočnilo stretnutie ku komunikačnej kampani, ktorá sa zameria na súčasných a budúcich poslancov Európskeho parlamentu pred voľbami. Tie sa uskutočnia 9. júna 2024. Copa a Cogeca usporiadajú tiež vo februári – marci diskusiu tzv. špitzenkandidátov jednotlivých politických frakcií Európskeho parlamentu, každý z kandidátov bude podrobený 30 minútovému grilovaniu zo strany prezidentov Copa a Cogeca a členských organizácií Copa a Cogeca.

Sľub sa nenaplní

Pierre Bascou, zástupca generálneho riaditeľa DG Agri, nás informoval, že pred koncom tohto roku nebude zverejnené žiadne oznámenie Európskej komisie k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2027, čo predtým prisľúbil komisár Wojciechowski. Konzorcium žiadalo odpoveď na otázku či Európska komisia umožní predĺženie výnimiek na DPEP 7 a DPEP 8 pre rok 2024. Napriek oficiálnej požiadavke Rumunska počas Rady ministrov EÚ, ktorú podporilo viacero štátov, dostali sme negatívnu odpoveď (teda Európska komisia výnimku neplánuje predložiť kvôli legislatívnym prekážkam) a členské štáty si majú riešiť problémy v rámci modifikácie Strategických plánov SPP.

S ohľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (poslednýkrát bude zasadať v pôvodnom zložení 25. apríla 2024) a následné personálne zmeny v Európskej komisii sa teraz Európska komisia bude snažiť o komplexnejší prístup v uvažovaní o Európskej zelenej dohode. Niektoré z plánovaných legislatívnych návrhov v rámci Európskej zelenej dohody, ako potvrdil šéf kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča, Juraj Nociar, sa preto pravdepodobne nestihnú prerokovať v tomto volebnom období. Napriek všetkému však pre súčasnú Európsku komisiu zostáva Európska zelená dohoda hlavnou témou.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce