TB Slovenského cukrovarníckeho spolku

Cukrovarnícka kampaň 2014/2015

     Pestovatelia cukrovej repy a jej spracovatelia majú za sebou úspešnú cukrovarnícku kampaň v sezóne 2014/2015. Na ploche 22 348 ha dopestovali celkovo 1 737 830 ton repy, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o cca.30%. Kým vlani sa urodilo v priemere 57,18 t/ha repy, tohtoročná kampaň hovorí o rekordných 76,93 t/ha tejto plodiny. K zaujímavým číslam prispelo aj pomerne priaznivé počasie, dostatok zrážok a aj samotný stav porastov.

     Cukrovú repu spracovali oba cukrovary – v Trenčianskej Teplej a Seredi. Výsledok ich produkcie na úrovni 213 266 ton cukru predstavuje nárast produkcie tejto komodity o takmer 20% oproti minulému roku. Podpredseda predstavenstva Slovenského cukrovarníckeho spolku Dušan Janíček v tejto súvislosti poznamenal, že je to pozitívna správa pre slovenské cukrovarníctvo. Zároveň verí, že tento trend bude pokračovať.  

     Slovenský cukrovarnícky spolok zdôrazňuje, že náš cukor dosahuje vynikajúcu kvalitu, ktorá spĺňa najvyššie štandardy. Slovensko je v produkcii cukru sebestačné. Na úrovni celej cukornej vertikály generuje sektor priamo a nepriamo viac ako 3 000 pracovných miest. Zachovanie cukornej vertikály je preto na Slovensku kľúčové.

 

 

Aktuálna politika cukru vo svete, EÚ a na Slovensku

 

     Rada EÚ rozhodla o ukončení kvót po hospodárskom roku 2016/2017. V súčasnosti sa finalizuje nové programovacie obdobie do roku 2020, v ktorom bude na Slovensku pestovanie cukrovej repy podporované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Cieľom je podpora domácich pestovateľov cukrovej repy a celková podpora cukornej vertikály na Slovensku.

 

Situácia na trhu s cukrom v EÚ a vo svete

Svetový a európsky trh s cukrom bojuje v súčasnosti s prebytkami komodity. Zásoby cukru vo svete a v EÚ sú pomerne vysoké, čo sa logicky prejavilo aj dramatickým poklesom cien cukru. V najbližšom období čaká trh s cukrom náročné obdobie, v ktorom bude potrebné adaptovať sa na koniec regulovaného systému po hospodárskom roku 2016/2017. V roku 2015, treba počítať s odhadovanou produkciou EÚ na úrovni cca 20 mil. ton a odhadovanou spotrebou cca 17 mil. ton. Výroba nad kvótu sa očakáva približne na úrovni 6,5 mil. ton, pričom limit vývozu EÚ v rámci WTO je na úrovni 1,35 mil. ton. Prebytky sa na základe platnej legislatívy preto buď vyvezú v rámci limitu WTO, alebo sa zužitkujú v chemickom priemysle. Európska Komisia by mala hľadať v tejto situácii aj iné spôsoby realizácie mimokvótových zásob.

 

Situácia na trhu s cukrom na Slovensku

Vďaka podpore pestovania slovenskej cukrovej repy, ako aj podpore investícií v potravinárskom priemysle, je predpoklad ďalšieho zachovania výroby cukru na Slovensku aj v budúcom období, čo je vzhľadom na zamestnanosť (priama a nepriama zamestnanosť spolu 3 000 ľudí) v rámci celej cukornej vertikály viac ako žiadúce.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce