Obnovili sme činnosť poľnohospodárskej sekcie

Výmena vlády, nutnosť modifikácie Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike a množstvo ďalších aktuálnych úloh v priebehu roka si vyžiadalo obnoviť činnosť Sekcie poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Jej predsedom je podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček.

Sekcia poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je poradným orgánom Predstavenstva SPPK. Jej členmi sú členovia predstavenstva za poľnohospodárstvo a služby a jeden zástupca za každú krajskú radu. Jej prvé stretnutie sa uskutočnilo 2. novembra.

Viac odbornosti a podnetov

Podľa predsedu SPPK Emila Macha by obnovená sekcia mala byť platformou, ktorá bude prínosom nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre samotné ministerstvo pôdohospodárstva. Pravidelné diskusie totiž môžu významným spôsobom rozšíriť odbornú stránku problematiky, ktorej sa sekcia venuje a zároveň priniesť ucelenejšie názory na jej riešenie pre rezortné ministerstvo.

Martin Rovaš z Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK informoval o aktuálnej situácii s automatickým monitorovacím systémom (AMS). Aktuálne v tejto záležitosti zo strany komory nie je možné konať, pretože Pôdohospodárska platobná agentúra vyhodnocuje zaslané geotagované fotografie. SPPK v prípade zistenia určitých špecifických situácií komunikuje aj s poľnohospodármi a platobnou agentúrou a jej odporúčania obratom poskytuje poľnohospodárom.

Riešenie nezrovnalostí

Členovia Sekcie poľnohospodárstva a služieb SPPK diskutovali aj o dlhoročnom probléme – o nezrovnalostiach, pretože aj v tomto roku dostali viacerí žiadatelia oznámenie o nezrovnalostiach. Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK dlhodobo odporúča žiadateľom klásť dôraz na:

-             dôsledné plnenie všetkých podmienok žiadateľa o priame platby na všetkých pozemkoch uvádzaných v jednotnej žiadosti o podporu a na všetkých častiach jednotlivých pozemkov s ohľadom na spôsob a intenzitu hospodárenia na týchto plochách pri zohľadnení povinných (legislatívnych, týkajúcich sa napríklad životného prostredia) a dobrovoľných (záväzkových, týkajúcich sa napríklad neprojektových opatrení) limitov hospodárenia.

-             Precíznu priebežnú evidenciu vykonávaných prác na pozemkoch (kniha honov, denníky pasenia a iná dokumentácie relevantná vo vzťahu k špecifickým podmienkam na dotknutých plochách a vo vzťahu k plneniu podmienok žiadateľa o priame platby a neprojektové opatrenia) s cieľom disponovať relevantnými podkladmi a informáciami v prípade potreby - napríklad v prípade vzniku podozrenia na nezrovnalosť.

Sekcia poľnohospodárstva a služieb SPPK obnovením svojej činnosti a riešením aktuálnych poľnohospodárskych otázok len prirodzene doplnila druhú – potravinársku sekciu, ktorá v rámci SPPK zastrešuje všetky rozhodujúce potravinárske segmenty výroby a funguje pod názvom Únia potravinárov Slovenska.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce