Januárové svetové ceny potravín s miernym poklesom

Index cien potravín FAO klesol v januári medzimesačne o 1 percento a zaznamenal 118,0 bodu. Poklesy cenových indexov obilnín a mäsa viac ako vykompenzovali zvýšenie ceny cukru. Ceny rastlinných olejov a mliečnych výrobkov zaznamenali len mierne úpravy. Index bol o 13,7 bodu (10,4 %) pod zodpovedajúcou hodnotou spred roka.

» Index cien obilnín FAO dosiahol v januári v priemere 120,1 bodu, čo je o 2,7 bodu (2,2 %) menej ako v decembri. Medziročne je hodnota indexu o 18,6 % nižšia. Globálne vývozné ceny pšenice v januári klesli, čo bolo spôsobené pokračujúcou silnou konkurenciou medzi vývozcami a príchodom nedávno zozbieraných zásob do krajín južnej pologule. Vývozné ceny kukurice medzimesačne prudko klesli, čo odrážalo zlepšenie podmienok úrody a začiatok zberu v Argentíne, ale aj väčšie dodávky v USA po revízii odhadov produkcie smerom nahor. Spolu s cenami pšenice a kukurice v januári klesli aj svetové ceny jačmeňa a ciroku. Naopak, index cien ryže sa v januári zvýšil o ďalších 1,2 %, čo do značnej miery odrážalo zvýšenie cien kvalitnejšej ryže Indica.

» Index cien rastlinných olejov FAO dosiahol v januári v priemere 122,5 bodu. Oproti januáru ide o nárast o 0,1 %. Stále je však index o 12,8 % nad úrovňou z minulého roka.

Stabilný medzimesačný cenový index odrážal kombinované účinky vyšších globálnych cien palmového a slnečnicového oleja, ktoré kompenzovali nižšie ceny sójového a repkového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja sa v januári mierne zvýšili, najmä vďaka sezónne nižšej produkcii v hlavných producentských krajinách a obavám z nepriaznivých poveternostných podmienok v Malajzii. Svetové ceny slnečnicového oleja sa mierne zvýšili, čo bolo spôsobené zvýšeným dopytom po dovoze. Naopak, medzinárodné ceny sójového a repkového oleja klesli v dôsledku vyhliadok na veľké dodávky z Južnej Ameriky a pretrvávajúcej dostatočnej dostupnosti v Európe.

» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO mal v januári v priemere 118,9 bodu. Ide o takmer nezmenenú hodnotu z predošlého mesiaca, index je zároveň o 17,8 % pod svojou hodnotou v zodpovedajúcom mesiaci spred roka. V januári vzrástli medzinárodné ceny masla a sušeného plnotučného mlieka, čo takmer vyrovnalo pokles cien sušeného odstredeného mlieka (SMP) a syra. Svetové ceny masla vzrástli v dôsledku zvýšeného dopytu zo strany ázijských kupujúcich spolu so silnejším dopytom maloobchodného sektora po doplnení zásob a ľahších zásob v západnej Európe. Zvýšená cena sušeného plnotučného mlieka bola odrazom zvýšeného dopytu po strednodobých dodávkach, najmä zo strany Číny a sezónne klesajúcu produkciu na Novom Zélande. Naopak, medzinárodné ceny sušeného odstredeného mlieka a syra klesli, keďže dopyt po spotových dodávkach zostal utlmený a okamžité požiadavky kupujúcich boli primerane pokryté.

» Index cien mäsa FAO dosiahol v januári v priemere 109,8 bodu, čo je o 1,5 bodu (1,4 %) menej ako v decembri. Ide o siedmy po sebe idúci mesiac poklesu a aktuálne je hodnota indexu o 1,2 % pod svojou úrovňou spred roka. Medzinárodné ceny hydinového mäsa v januári klesli. Podporené boli pretrvávajúcim utlmeným globálnym dopytom a dostatočnou exportovateľnou dostupnosťou v popredných exportujúcich krajinách. Podobne aj ponuky bravčového mäsa mierne klesli, a to v dôsledku poklesu dovozných nákupov do Číny v súlade s rastúcou národnou produkciou bravčového mäsa a bohatými dodávkami z niektorých producentských krajín. Svetové ceny hovädzieho mäsa tiež mierne klesli, najmä v dôsledku vysokých exportných dodávok z Oceánie a Južnej Ameriky. Naopak, medzinárodné ceny ovčieho mäsa sa zvýšili v dôsledku vysokého celosvetového dopytu po dovoze a nižších dodávok jatočných zvierat v Oceánii.

» Index cien cukru FAO stúpol v januári o 0,8 % a zaznamenal 135,3 bodu. Medziročne index stúpol o 15,9 %. Nárast svetových cien cukru bol spôsobený najmä obavami z pravdepodobného vplyvu podpriemerných dažďov v Brazílii na úrodu cukrovej trstiny, ktorá sa má zbierať od apríla tohto roka. Na ceny mal vplyv aj pomalší začiatok novej sezóny a nepriaznivé vyhliadky v Thajsku a Indii (hlavné producentské krajiny). Ďalší nárast cien obmedzili nižšie výnosy z predaja etanolu v Brazílii spolu s oslabením brazílskeho realu voči americkému doláru.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce