Výzva na podporu zachovania integrity COMENVI

Zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 dnes na spoločnom rokovaní v Českej obci Choťovice adresovali zastupujúcemu generálnemu tajomníkovi Copa-Cogeca Patrickovi Pagani list v súvislosti s možným rozdelením Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (COMENVI) na dva nové samostatné výbory – Výbor pre životné prostredie a Výbor pre zdravotníctvo.

Takéto rozdelenie môže priniesť značné riziká. Ak by sa zachovala integrita COMENVI, jej členovia by si nemuseli vyberať medzi témami, ale mali by prístup k diskusii o všetkých relevantných otázkach životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín súčasne. V prípade rozdelenia by bola situácia diametrálne odlišná. Poslanci by si museli vybrať, ktorému výboru a akým témam sa vlastne chcú venovať.

Z týchto dôvodov signatári listu požiadali Copa-Cogeca o aktívnu pomoc v snahe zachovať integritu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Zároveň by poslanci Európskeho parlamentu mali byť povzbudzovaní k účasti v oboch hlavných výboroch pre agropotravinárske otázky, teda COMAGRI aj COMENVI a že agropotravinárske témy by mali mať spoločné kompetencie medzi týmito výbormi, pričom COMAGRI by mala mať kľúčové kompetencie v týchto témach.

Celé znenie listu nájdete v prílohe na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce