Varujú pred ďalšími protestmi farmárov

Prioritou nastupujúcej Európskej komisie musí byť obnovenie hospodárskeho rastu a to nielen v poľnohospodárstve. Ak poľnohospodári neuvidia v tomto smere konkrétne kroky, nemožno vylúčiť na jeseň tohto roka ďalšie protesty farmárov v celej EÚ. Skonštatovali na dvojdňovom rokovaní v obci Choťovice v Českej republike zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky.

Pre pokračujúcu vojnu na Ukrajine poľnohospodári z krajín V4 stále čelia nepredvídateľným okolnostiam a ťažkostiam v dôsledku rastúcich výrobných nákladov a prepadu reálnych miezd spotrebiteľov, ktorí tak často uprednostňujú najlacnejšie a menej kvalitné potraviny vyrobené mimo EÚ.

Poľnohospodári naďalej zdôrazňujú, že rozhodnutia o jednotlivých stratégiách a opatreniach európskych inštitúcií musia byť prijaté po dôkladnej diskusii s poľnohospodármi a čo je najdôležitejšie, po analýze nákladov a štúdii vplyvu na základe skutočných ekonomických údajov. „V rámci súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je členským štátom pridelený viac-menej rovnaký rozpočet na dotácie ako v roku 2014. Farmári však čelia zvyšujúcim sa nákladom na výrobu a tiež poklesu kúpnej sily obyvateľstva. S týmito faktormi je pre európske poľnohospodárstvo ťažké prejsť na ešte udržateľnejšiu výrobu,“ skonštatoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš, ktorý na rokovaní agrárnych samospráv krajín V4 zastupoval slovenskú delegáciu.

Aktuálnou témou je aj ochrana názvov potravín živočíšneho pôvodu. Ide o mäso, mäsové výrobky, ryby, vajcia či med a názvy živočíšnych druhov (hovädzie, bravčové, hydinové). Cieľom nie je zabrániť uvádzaniu produktov, ktoré napodobňujú potraviny živočíšneho pôvodu na trh, ale zabezpečiť, aby označovanie takýchto produktov neuvádzalo spotrebiteľov do omylu o ich skutočnej povahe a nutričnej hodnote. „Žijeme v čase, keď sa nás snažia presviedčať, že vysoko spracované potraviny a rôzne náhrady poctivých tradičných produktov sú zdravšie. Laboratórne vyprodukované mäso je podľa mnohých pseudoodborníkov záchrana pre našu klímu. My však chceme vidieť analýzy a odborné argumenty. Nemôžeme sa v únii riadiť na základe pocitov a nápadov niektorých jednotlivcov,“ vysvetlil predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Poľnohospodári z V4 sa tiež zhodli na príprave iniciatívy pre novú Európsku komisiu, ktorá bude zaslaná aj novému agrokomisárovi. Európska zelená dohoda má totiž vo svojej súčasnej podobe a pri súčasnom načasovaní negatívny vplyv na konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a čo je dôležitejšie, podkopáva primárne ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Celé znenie podpísaného komuniké nájdete v prílohe na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce