Zväzy, Združenia, Únie

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

prezident

vedúci sekretariátu

Ing. Peter Matejovič

 
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina
Tel.: +421 38/539 82 16 
 

Ing. Juraj Huba

 
Rybárska 37, 949 01 Nitra
Tel.: +421 911 808 152 
 

Ovocinárska únia SR

predseda

tajomníčka zväzu

Marián Varga

 
Plantex, č.417, 922 08 Veselé pri Piešťan.
Tel.: 033/ 779 63 22, Fax: 033/ 779 63 21
E-mail: varga@plantex.sk
 
 

Jana Žatková

 
č. 417, 922 08 Veselé p. Piešťanoch
E-mail: zatkova@ovsr.sk, ousr@ousr.sk
 

Slovenská holsteinská asociácia, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Vladimír Chovan

 
Nádražná 36, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel.: 02/ 459 43 715, 459 43 741
E-mail: chovan@holstein.sk
 

Igor Lichanec

 
Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 0905 474 030
E-mail: lichanec@holstein.sk
 

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných

predseda predstavenstva

výkonná riaditeľka

Ing. Ladislav Sedmák

AGRORIS, s.r.o.
Potravinárska 3694
979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 903 556 850

Ing. Peter Polák, PhD 

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: +421 904 909 421
 

Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia

predseda

výkonný riaditeľ

Ing. Henrich Gere

 
Štrková 1, 946 32  Marcelová
Tel.: 035/77 98 181
E-mail: h.gere@oseva.eu
 

Mgr. Monika Czanner

 
Polianky 5, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/ 654 40 748
E-mail: monika.hricova@gmail.com

Slovenská spoločnosť mlynárov

predseda

tajomník spoločnosti

Peter Močko

 
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. 
Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov
Tel.: 036/775 00 11, Fax: 036/775 00 01
E-mail: sekretariat@mlyn.sk, pmocko@mlyn.sk
 

Ing. Ondrej Šaling, CSc.

 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 24 547, Fax: 02/556 48 155
E-mail: saling.ondrej@gmail.com
 

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

predseda 

výkonný riaditeľ

Oliver Šiatkovský

 
PVOD Madunice 
922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
E-mail: siatkovsky@gmail.com
 

Ján Bitter

Agromart, a.s.
Trakovice 1
919 33  Trakovice

Slovenský rybársky zväz

prezident

tajomník zväzu

 Emanuel Seemann

        Slovenský Rybársky zväz, Rada
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11
E-mail: prezident@srzrada.sk
 

Ing. Ján Kohút

Slovenský rybársky zväz, Rada
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11
E-mail: tajomnik@srzrada.sk

Slovenský zväz olejninárov

predseda

tajomníčka zväzu

Jozef Rebro

 
Arimex Bratislava spol. s r.o. 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 / 547 74 982, Fax: 02 / 547 74 994
E-mail: szo@szo.sk, rebro@arimex.sk
 

Kristína Šušotová

 
Slovenský zväz olejninárov 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
E-mail: szo@szo.sk

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

prezident

tajomník zväzu

Vladimír Orovnický

 
Vicenzy 2209/8A, 931 01  Šamorín
Tel.: 031/55 017 48, 55 016 74, Fax: 031/55 016 74
E-mail: szchkt@szchkt.org
 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 
Vicenzy 2209/8A, 931 01  Šamorín
Tel.: 031/55 017 48, 55 016 74, Fax: 031/55 016 74
E-mail: szchkt@szchkt.org
 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

predseda

výkonná riaditeľka

Alexander Pastorek

 
Agrocoop, a.s.
Hlavná č. 54, 946 52 Imeľ
Tel.: 035/ 768 62 06, Fax: 035/ 768 61 61
e-mail: agrocoop@slovanet.sk
 

Margita Štefániková

 
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/657 21 92, Fax: 037/657 21 93
e-mail: stefanikova@szpm.skszpm@szpm.sk

 

Slovenský zväz včelárov (ÚV)

predseda

 
Milan Rusnák
 
Nová 38, 900 26  Slovenský Grob
Tel: 0903 185 798
 
1.podpredseda pre legislatívnu a ekonomickú činnosť 
 
Ing. Štefan Užák 
 
Svrčia 14, 824 08 Bratislava 4
Mobil: 0948 421 311
2.podpredseda pre vnútrozväzovú činnosť
 
Ing. Milan Vavrica
 
Svrčia 14, 824 08 Bratislava 4
Mobil: 0905 728 329
 
3.podpredseda pre oblasť zahraničných vzťahov
 
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
 
Svrčia 14, 824 08 Bratislava 4
Mobil: 0948 377 711

 

 

Únia hydinárov Slovenska

predseda

výkonný riaditeľ

Timotej Husár

 
HSH s.r.o 
Majer č.236, 951 35 Veľké Zálužie
Tel.: 037/659 22 80, Fax: 037/659 25 06
E-mail: hsh@hsh.sk
 

Daniel Molnár

 

Únia potravinárov Slovenska

predseda

výkonná tajomníčka

Daniel Molnár


 
Únia hydinárov Slovenska
 
 
 

Mgr. Tatiana Belová

 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 502 17 402, Fax: 02/555 64 800
E-mail: belova@sppk.sk
 

Združenie agropodnikateľov Slovenska

výkonný riaditeľ

predseda predstavenstva

Ing. Martin Calek, PhD.

 
SCPV 
Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: 037/ 77 84 204, Fax: 037/ 77 84 205
E-mail: zas@zas.sk
 

Oliver Šiatkovský

 
PVOD Madunice 
922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
E-mail: siatkovsky@gmail.com
 

Združenie chovateľov rýb na Slovensku

prezident

výkonný riaditeľ

Michal Madžunkov

 
SNP 1074/30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Mobil: 0948 171 511
 

Milan Mazáň

 
Krpeľany č. 340, 038 54 Krpeľany
Mobil: 0907 852 227
 

Združenie pestovateľov obilnín

predseda

výkonná tajomníčka

Peter Marko

 
ACHP Levice, Podhradie 31
934 01  Levice
 

Vladimíra Debnárová

 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 0903 744 433 
 

Združenie pre rozvoj bezorbových technológii v rastlinnej výrobe

predseda

výkonný manažér

Ing. Rastislav Bušo, PhD.

 
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
E-mail: buso@vurv.sk
 

Ing. Roman Hašana, PhD.

 
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
E-mail: hasana@vurv.sk
 

Zemiakársky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky

predseda

tajomník zväzu

Ing. Jozef Šumichrast, PhD.

 
 

Ing. Dana Flórová

 
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/551 42 58, Fax: 044/551 42 58
E-mail: lppklm@sppk.sk
 

Slovenský konzervárenský zväz

predseda

výkonná tajomníčka

Ing. Michal Demeter

 
RISO-R, s.r.o. 
Košická cesta 2074, 979 01  Rimavská Sobota
Tel.: 047/ 563 11 74
E-mail: demeterm@riso-r.sk
 

Jana Plačková

 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/502 17 205
E-mail: plackovaskz@mail.t-com.sk
 

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

tajomníčka zväzu

Vladislav Paľurik
Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
 
Ing. Peter Polák, PhD.
 Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
Jana Mészárošová
Starohájska 29, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/ 625 223 17, Fax: 02/ 625 223 18
E-mail: zchmd@zchmd.eu
 

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ 

prof. Ing. Marko Halo PhD.

 
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
 

Ing. František Grácz

 
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
Tel: +421 37 630 06 75
Mob.: +421 905 832 412
 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Ing. Julián Škerlík
 
Pavex s.r.o.
Hospodársky dvor
067 45 Topoľovka
Mob.:+421 908 989 265 
 
 
 
neobsadená funkcia
 

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, družstvo

predseda

výkonný riaditeľ

Igor Nemčok

 
RD HRON Sl. Ľupča
976 13 Slovenská Ľupča
E-mail: rdhron@rdhron.sk
 

Slavomír Reľovský

 
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 413 50 27, Fax: 048/ 413 50 27
E-mail: zchok.relovsky@orangemail.sk
 

Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku

predseda

výkonná tajomníčka

Ján Paciga

 
č.126, 032 04 Liptovský Ondrej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
E-mail: zchpd@nextra.sk

Mária Ruseková

 
č. 126, 032 04 Liptovský Ondej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
E-mail: zchpd@nextra.sk

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, družstvo

predseda predstavenstva

výkonný riaditeľ

Ing. Peter Repiský

 
PD Kozárovce
935 22  Kozárovce
 Tel.: 036/634 11 30 Fax.: 036/ 622 96 69
Mobil: 0907 527 816
 

Matúš Kohút

 
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
Tel.: 036/ 622 96 69, Fax: 036/ 622 96 69
E-mail: zchssd@simmental.sk
 

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

predseda

tajomníčka zväzu

Ladislav Moravčík

 
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 
Komjatická č. 67, 940 85 Nové Zámky
Tel.: 035/ 642 83 14, Fax: 035/ 642 83 18
E-mail: polno@polno.sk
 

Dana Borbélyová

 
Cabajská 10, 949 01 Nitra
E-mail: danaborbelyova@gmail.com, zpsk@nextra.sk
 

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

predseda

výkonná riaditeľka

Robert Kovács

 
KOVACS AGRO, spol. s r.o. 
Lukov Dvor 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 655 69 90, Fax: 037/ 652 55 28
E-mail: sekretariat@kovacsagro.sk
 

Eva Tomkuljaková

 
Radlinského 1, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/ 743 57 25, Fax: 033/ 732 06 34
E-mail: zp.cukrovarepa@stonline.sk
 

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností

predseda

výkonná riaditeľka

Milan Mišánik

 
Dakna Námestovo, družstvo 
Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/552 25 22, Fax: 043/ 555 23 17
E-mail: dakna@dakna.sk, zpd@stonline.sk
 

Elena Štrpková

Priemyselná 6, 824 97 Bratislava 2
Tel.: 02/ 534 15 514, Fax: 02/ 534 14 54
E-mail: zpd@zpd.sk
 

Zväz roľníkov a agropodnikateľov Slovenska

predseda

podpredseda

Viliam Kompas

 
Kozmonautov 8, 949 92 Nitra
Tel.: 037/653 13 97, Fax: 037/653 13 97
E-mail: vkompas@stonline.sk
 

Peter Horváth

 
Podzáhradná 391, 925 07 Mostová
Tel.: 031/784 86 19, Fax: 031/874 86 20
E-mail:horvath.peter@pvozshr.sk
 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

prezident

výkonná riaditeľka

Ing. Vladimír Mrva

 
Pražská 15, 811 04  Bratislava
E-mail: zvhv@zvhv.sk
 

Ing. Jaroslava Pátková, PhD.

 
Pražská 15, 811 04 Bratislava 1
E-mail: zvhv@zvhv.sk

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

predseda

tajomník zväzu

Marian Uhrík

 
PARTNER - vetagro, spol. s r.o. 
Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/555 71 355, Fax: 02/555 22 334
E-mail: uhrik@vetagro.sk
 

Marek Lukáčik

 
Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/556 45 496 
 

Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa

Ing. Ladislav Kazlov

 
PD Jur nad Hronom, č.405
935 57  Jur nad Hronom
 
Tel: 036 / 77 93 056
 

 

stefanikova@szpm.sk

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN