Moratóriá európskych krajín na pestovanie GMO

V súčasnosti sú v siedmich členských krajinách EÚ v platnosti moratóriá na pestovanie geneticky modifikovaných plodín (GMP): Nemecko, Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Grécko, LuxemburgFrancúzsko. Kým v prvých šiestich štátov je moratórium zdanlivo „bezproblémové“, v prípade Francúzska bolo toto rozhodnutie štátnych orgánov z februára 2008 spochybnené Európskym súdnym dvorom. Oficiálnym dôvodom francúzskeho moratória bolo „vysoké riziko pre životné prostredie“.
 
Záležitosť bola predložené na súdny dvor nadnárodnými osivárskymi firmami na čele s Monsantom. Podľa nich, francúzske moratórium na pestovanie GMP (ide v podstate iba o kukuricu MON 810) nie je v súlade s európskymi normami. Európsky súdny dvor dal svojim rozhodnutím z 8. septembra 2011 biotechnologickým spoločnostiam za pravdu a európski sudcovia upresnili, že predmetné francúzske opatrenie „nebolo prijaté právne uspokojivým spôsobom“. Podľa nich je chybou, že sa odvoláva na smernicu 2001/18/ES hoci ten istý krok (moratórium) môže byť právne uspokojivo urobený ako „mimoriadne opatrenie“ podľa Nariadenia 1829/2003.
 
Francúzsko sa teda na rozdiel od ďalších šiestich krajín dopustilo právnej chyby a ak bude chcieť ponechať moratórium v platnosti pravdepodobne bude musieť celú procedúru zopakovať (tentoraz v súlade so správnym právnym predpisom). Treba zdôrazniť, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora nemá automaticky za následok ukončenie moratória, ale bude sa s ním musieť zaoberať Rada Štátu.

 

Spracoval: Igor Šarmír

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN