O kompetenciách SPPK na pôde parlamentu

O presune kompetencií na SPPK na pôde parlamentu dňa 17.06.2015 rokovali  podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka parlamentného klubu strany SMER Jana Laššáková, podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo  a životné prostredie Magda Košútová a člen výboru Marián Záhumenský s predsedom SPPK Milanom Semančíkom a ústredným riaditeľom Úradu SPPK Jozefom Artimom. 
 
Predseda SPPK oboznámil podpredsedníčku parlamentu so závermi XXVIII. Valného zhromaždenia SPPK konaného dňa 23.04.2015, ako aj zámerom uchádzať sa v parlamente o podporu na získanie kompetencií od štátu.
 
Ide o kompetencie  pre samosprávu vo vzťahu k osvedčeniam (licenciám, živnostiam a pod.), oprávňujúcim podnikať v poľnohospodárstve a potravinárstve a vedeniu registrov podnikateľov na regionálnej i celoštátnej úrovni, rozhodovaniu alebo spolurozhodovaniu o spôsobilosti nadobúdať poľnohospodársku pôdu (v súvislosti s novou legislatívou), ako aj o nakladaní s pôdou (prenájmoch i prípadných predajoch pôdy) v správe Slovenského pozemkového fondu, rozhodovaniu alebo spolurozhodovaniu o tvorbe podporných pravidiel a mechanizmov, ďalšom smerovaní podpornej politiky a kontrole jej výkonu,  ako aj tvorbe celoštátnych i regionálnych stratégií a koncepcií rozvoja na základe osobitného postavenia, ustanoveného priamo v zákone o SPPK.
 
Pani Laššáková z vlastných skúsenosti s preberaním kompetencií zo strany advokátskej samosprávy vyjadrila pozitívny postoj požiadavke SPPK. Zdôraznila pritom nevyhnutnosť zjednotenia samosprávy v poľnohospodárstve a potravinárstve v spoločnom postupe pri získavaní kompetencií, potrebu ich zadefinovania a preukázania schopnosti samosprávy vykonávať štátom delegované kompetencie.
 
Osobitnou témou bola podpora tejto požiadavky v politickom spektre zastúpenom v parlamente. M. Semančík argumentoval politickou podporou ministra Jahnátka, ktorý je za preberanie kompetencií a povinné členstvo poľnohospodárov a potravinárov v SPPK, ale zároveň hovorí o tom, že ako člen vlády takýto návrh zákona do vlády nepredloží. Podľa vyjadrenia  poslancov za stranu Smer vo Výbore NR pre pôdohospodárstvo pani Magdy Košútovej  a pána Mariána Záhumenského je veľmi nízka pravdepodobnosť, že tento návrh  by Výbor NR pri súčasnom politickom spektre jeho členov predložil. Znamená to, že je potrebné pripraviť poslanecký návrh, ktorým by sa celý proces výrazne predlžil, pretože nezohľadňuje postupné zmeny v zákonoch a bude potrebné zmeniť niekoľko zákonov vrátane Zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, tzv. Kompetenčný zákon.
 
Nielen v SR, ale zvyčajne aj v zahraničí platí, že komora s povinným členstvom vykonáva, alebo má vykonávať funkcie, ktoré by nemohla vykonávať ako dobrovoľné združenie, pričom je v záujme štátu, aby tieto funkcie vykonávala. V takom prípade je ale potrebné, aby v rozsahu týchto funkcií preniesol štát na komoru výkon verejnej moci, resp. správy v primeranom rozsahu. V tejto súvislosti je dôležité, aby výkon týchto funkcií štátu  z hľadiska celkových nákladov a cieľov, ktoré sa sledujú, bol efektívnejší po prenesení na komoru ako priamo zo strany štátu. Platí tiež, že náklady štátu, ktoré by si vyžiadalo vybudovanie kapacít na zabezpečenie výkonu verejnej moci, by v tomto prípade prevýšili riziká spojené s prenosom výkonu kompetencií na komoru.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce