Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku a Zväz vinohradníkov Slovenska sa zlúčili

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku a Zväz vinohradníkov Slovenska sa zlúčili do Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
 
Táto organizácia je jedinou organizáciou výrobcov v súlade s Nariadením Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom 1308/2013, ktorá zastupuje profesijné záujmy vinohradníkov a vinárov na Slovensku. ZVVS má po zlúčení 97 členov, z toho 62 riadnych a 35 pridružených.
 
Po právnej stránke zmena prebehla zmenou názvu Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, všetky údaje ostali zachované zo Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Valné zhromaždenie potvrdilo do prvého riadneho VZ vo funkcii prezidenta Ing. Ľubomíra Viteka, a vo funkcii Výkonnej riaditeľky Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., prezídium vzniklo zlúčením predstavenstiev oboch zväzov.
 
Názov: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Adresa: Pražská 15, 811 04 Bratislava
IČO: 30806470
Prezident: Ing. Ľubomír Vitek
Výkonná riaditeľka: Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
mobil: 0903 125 217
 
Nové stanovy, ako aj členov nového predstavenstva Vám oznámime po konaní riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. Marca 2016.

 

Ing. Ľubomír Vitek

Prezident

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN