Spolupráca V4

Nie je pochýb o tom, že poľnohospodárstvo v stredoeurópskom regióne má svoju silnú tradíciu a nenahraditeľný význam. Svoj obdivuhodný potenciál ukázalo predovšetkým koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov nedávno minulého storočia.
 
 
Odvtedy sa toto chlebodarné odvetvie borí s najrôznejšími problémami, ktoré sa so vstupom do Európskej únie v niektorých prípadoch ešte vyostrili. Intenzívna globalizácia a neustála liberalizácia európskeho a svetového trhu s agrokomoditami tiež významnou mierou prispeli k aktuálne nepriaznivej kondícii tohto odvetvia u nás.
 
Stabilná Vyšehradská spolupráca je šancou na zlepšenie podnikateľských podmienok poľnohospodárov aj v našom regióne. Jej iniciátorom na mimovládnej úrovni bola práve Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Zástupcovia poľnohospodárskych komôr štátov Vyšehradskej štvorky tak spájajú pravidelne svoje sily už od začiatku nového milénia. Schádzajú sa pravidelne, štyrikrát ročne, vždy v jednom zo štátov Vyšehradskej štvorky. Na rokovaniach si vymieňajú dôležité informácie o aktuálnej situácií na agropotravinárskom trhu v príslušných krajinách a hľadajú spoločné riešenia pre najaktuálnejšie problémy.
 
Aj preto sa predstavitelia SPPK rozhodli využiť príležitosť Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a upozorniť práve v tomto dôležitom období relevantných vládnych predstaviteľov členských štátov V4, ako aj EÚ na aktuálnu alarmujúcu situáciu v sektore agropotravinárstva vo Vyšehradskom regióne.
 
S významnou podporou Medzinárodného Vyšehradského Fondu tak na konci septembra 2016 zorganizujú stretnutie zástupcov poľnohospodárskych komôr krajín V4, na ktoré prizvú aj zástupcov relevantných vládnych organizácií a tlače. V júni 2017 zorganizujú rozšírené rokovanie V4, s účasťou zástupcov poľnohospodárskych komôr nových členských krajín EÚ, aby tak zdôraznili potrebu zintenzívnenia spolupráce zástupcov poľnohospodárov na úrovni EÚ.
 
Poľnohospodárstvo si zaslúži viac. Takáto spoločná aktivita pomôže zvýšiť povedomie odbornej verejnosti aj relevantných vládnych predstaviteľov o najzávažnejších problémoch, ktoré si vyžadujú urgentné riešenia.
 
Partneri V4 spolupráce na úrovni agropotravinárskej samosprávy:
 
Česká republika – Agrárna komora Českej republiky – AKČR
 
Poľsko – Národný výbor poľnohospodárskych komôr - KRIR
 
Maďarsko – Maďarská agrárna komora  - NAK
 
Slovensko – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – SPPK
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce