Projekt „Komplexný systém zberu, separácie a zhodnotenia odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku - záruka moderného odpadového hospodárstva na európskej úrovni“

Projekt „Komplexný systém zberu, separácie a zhodnotenia odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – záruka moderného odpadového hospodárstva na európskej úrovni“ s finančnou  podporou Recyklačného fondu.
 
ObrázokSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora za finančnej podpory Recyklačného fondu realizovala v termíne od 18. augusta 2016 do 21. augusta 2016, počas 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre, projekt „Komplexný systém zberu, separácie a zhodnotenia odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – záruka moderného odpadového hospodárstva na európskej úrovni“ ktorého cieľom bolo:
  • Prispieť k informovanosti obyvateľov Slovenskej republiky o existujúcom systéme zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z agropotravinárskej výroby na Slovensku a jeho ekonomických a environmentálnych prínosoch.
  • Prispieť k zvýšeniu povedomia obyvateľov Slovenskej republiky v problematike triedeného zberu odpadu, ktorý sa javí ako najvýznamnejší nástroj znižovania množstva komunálneho odpadu a ďalšieho zhodnocovania odpadov vo forme suroviny, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu.
  • Pozitívne ovplyvňovať podnikateľskú základňu v oblasti agropotravinárskeho priemyslu na Slovensku pre plnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadového a obalového hospodárstva.
Nižšie Vám prinášame prezentačno-informačné materiály, ktoré slúžili ako podpora na naplnenie cieľov projektu. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN