Platby v roku 2014

Podkladom pre platby v roku 2014 budú tri základné nariadenia:

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v platnom znení (novela nariadenia bola schválená na zasadnutí vlády 22.1.2014 v Šenkviciach).  Na základe tohto nariadenia bude v roku 2014 poskytnutá podpora na dojčiace kravy a ovce/kozy, pričom sa bude zohľadňovať aktuálny počet zvierat. Platby na ostatné druhy a kategórie zvierat budú na základe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytované cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach (vzniklo 1.1.2014).

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších prepisov (novela nariadenia bola schválená na zasadnutí vlády 22.1.2014 v Šenkviciach).  Na základe tohto nariadenia budú poskytnuté priame platby  v roku 2014. V rámci priamych platieb budú poskytované aj platby na dojnice  - aktuálny stav.

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení, je momentálne v legislatívnom procese. Novelou tohto nariadenia by mali byť riešené záväzky v opatrení Agroenvironmentálne platby v podopatreniach -  Ekologické poľnohospodárstvo, Integrovaná produkcia a Ochrana biotopov vybraných druhov trávnych porastov a vybraných druhov vtákov a Lesnícko environmentálne platby. Podľa pripravovaného návrhu by mali pokračovať  záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014. Ide však len o záväzky, ktoré končili k 31.12.2013. Nie sú vyriešené záväzky, ktoré končili k 31.12.2012.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce