Na FEM slávnostne otvorili double degree programy

Vzhľadom na potreby trhu práce a dobrej uplatniteľnosti absolventov v praxi  FEM už piaty rok realizuje na základe zmluvy o spolupráci so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou v Moskve (ŠPTU) pre  študentov obidvoch univerzít študijný program dvojitých diplomov agrárny obchod a marketing, známy ako EURUS AGRI. Po ukončení štúdia sa študentom udeľujú dvojité diplomy. Tento rok FEM prvýkrát otvára dva programy dvojitých diplomov. Okrem už uvedeného programu v spolupráci so  ŠPTU v Moskve, aj nový program ekonomika podniku s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove.
 
 
V súčasnosti študuje v prvom ročníku na každom programe šesť študentov FEM a partnerských univerzít z Poľska a Ruska, okrem toho ďalší šiesti už sú v Moskve v druhom ročníku. Diplomy doteraz získalo šesť študentov. Ide o náročné štúdium, v prípade  programu agrárny obchod a marketing musí študent zvládnuť dva jazyky – anglický a ruský. 

Na slávnostnom otvorení programov dvojitých programov na FEM sa zúčastnili  garanti, vedúci katedier daných programov, prodekani a študenti. Pozvanie prijali aj vzácni hostia -  zástupkyňa Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR atašé Mária Ivčenko, obchodný radca – minister Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Piotr Drobniak, prvý prorektor pre štúdium ŠPTU v Moskve prof.  Storčevoj, riaditeľ akreditačnej agentúry v Moskve Dr. Alimov, zástupca Štátnej univerzity v Ohio, USA, Greg Lecki. Keďže FEM podpísala memorandum o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Bratislave, ktorá sa stala aj partnerom študijného programu, na otvorení sa zúčastnil aj zástupca SPPK Ing. Oliver Šiatkovský a Ing. Jozef Šumichrast, PhD.  Všetci účastníci zdôraznili význam tejto spolupráce. 
 

Na slávnostnom otvorení vystúpil s príhovorom aj člen predstavenstva SPPK Ing. Oliver Šiatkovský.

 
„Veríme, že takéto štúdium dá študentom väčší prehľad o podnikateľskom prostredí v krajinách, kde študujú, ale aj v okolitých krajinách a nájde to odozvu u budúcich zamestnávateľov, keď sa  naši absolventi budú uchádzať o zamestnanie,“ povedala dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Zo skúsenosti absolventa

O svoje skúsenosti z dvojročného štúdia na ŠPTU v Moskve sa s prítomnými podelil Ing. Peter Šedík, úspešný absolvent programu Eurus Agri.  Podľa neho štúdium predstavuje unikátne možnosti pre študentov – učiť sa v Moskve na ŠPTU, ktorá je vedúcou poľnohospodárskou univerzitou v Rusku, nadobúdať nové poznatky u skúsených pedagógov, zdokonaliť sa v ruskom jazyku. „Venoval som sa téme marketingu a nákupného správania spotrebiteľov medu a veľkým prínosom bolo, že som mohol realizovať aj marketingový výskum na dvoch veľkých výstavách v Moskve, kde sa prezentovali včelári z 30 regiónov Ruska,“ povedal P. Šedlík a odporučil využiť možnosť absolvovať program Eurus Agri ďalším našim i ruským študentom.

Čo znamená dvojitý diplom?

Dvojitý diplom znamená, že študent je súbežne zapísaný na dvoch univerzitách. Musí splniť študijné programy oboch univerzít, obhájiť diplomovú prácu pred medzinárodnou komisiou alebo na dvoch univerzitách a nakoniec získa dva nezávislé diplomy od oboch partnerských univerzít. Zamestnávatelia toto považujú za výhodu. „Veríme, že keď absolvent v životopise uvedie, že strávil rok štúdia v Moskve, tak multinacionálna spoločnosť, ktorá rozvíja kontakty napr. s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu, prejaví  o neho záujem, lebo takýto absolvent dokáže chápať kultúrny podtext správania sa obchodných partnerov. Rovnako to platí pre dvojitý diplom s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove, kde sa pridanou hodnotou stávajú praktické skúsenosti z pôsobenia a štúdia v krajinách Vyšehradu,“ dodala dekanka E. Horská.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce