Z porady v Banskej Bystrici

Jednou z hlavných tém porady v Banskej Bystrici bola informácia o pripravovanom marketingovom fonde na účinnú a adresnú propagáciu domácich potravín.
 
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík informoval o záveroch Predstavenstva SPPK, ktoré sa deň pred poradou na strednom Slovensku zišlo v Bratislave /13. októbra/ a ktoré prijalo aj uznesenie týkajúce sa práve marketingového fondu. „Predstavenstvo SPPK podporuje vytvorenie Marketingového fondu a poveruje pracovnú skupinu rokovať o tvorbe Marketingového fondu s čo najväčšou účasťou štátu“, priblížil záver uznesenia M. Semančík.
 
Momentálne príprava Marketingového fondu spočíva v diskusii medzi jednotlivými poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami pôsobiacimi na Slovensku a zároveň aj v rokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Existuje sedem rôznych alternatív, akým spôsobom by sa fond financoval, aké by prinášal výhody a nevýhody a v akej podobe by bol vytvorený. Predseda SPPK Milan Semančík aj počas rokovania Predstavenstva SPPK a aj počas banskobystrickej porady zdôraznil, že poľnohospodári a potravinári nesmú premrhať šancu, ktorú im teraz ponúka štát formou spolufinancovania Marketingového fondu. „Pred štyrmi rokmi stroskotal fond práve na tomto bode, vtedy štát nemal záujem podieľať sa na spolufinancovaní. Dnes je to inak a my musíme túto šancu využiť. Môžeme len žasnúť nad výsledkami poľských kolegov, ktorí sa pýšia 90% podielom domácich potravín v obchodoch a rovnako aj 90% sebestačnosťou v rámci zabezpečenia potravín. To sú fantastické čísla a pomohol im k tomu aj Marketingový fond“, dodal Milan Semančík.
 
Poplatok za rozvoj
 
 
Od prvého novembra 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 447/2015 o miestom poplatku za rozvoj. Podľa neho môže obec (ale aj nemusí) zaviesť všeobecne záväzným nariadením poplatky za výstavbu či rekonštrukcie rôznych objektov. Poplatky sa budú týkať aj stavieb určených na pôdohospodársku produkciu – skleníkov, maštalí, stavieb určených pre vodné hospodárstvo, atď. Sadzba poplatku je od 10 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má informácie z regiónov, podľa ktorých sú vo väčšine prípadov obce pripravené k 1. januáru tento poplatok aj zaviesť. „Znamenalo by to ďalšie zaťaženie našich podnikateľov. Preto sme prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení náš návrh poslali všetkým poslancom NR SR ako aj MPRV SR . Naše návrhy smerujú v prvom rade k tomu, aby sme tento zákon zrušili, čo bude však veľmi ťažké. Druhou alternatívou je oddialiť účinnosť zákona aspoň o jeden rok. V treťom kroku prichádza do úvahy, aby sme vyňali poľnohospodárske objekty zo zákona. Ak sa ani to nepodarí, tak navrhujeme oslobodiť určité výmery poľnohospodárskych objektov tak, aby sa za tieto výmery poplatok nevyberal“, naznačil postupnosť krokov na porade v Banskej Bystrici predseda Milan Semančík.
 

Vedenie SPPK informovalo aj o aktuálnom vývoji v mliečnom sektore, spoplatnení závlahovej vody či priblížilo aktivity 4. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl Hovorme o jedle. 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce