Nesúťažné správanie poľského producenta slepačích vajec

Únia hydinárov Slovenska už niekoľko rokov upozorňuje na problémy s poľskými potravinami a najmä hydinou a vajcami. V poslednom týždni boli v 8. krajinách Eúrópy – Belgicko, Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko nahlásené epidémie salmonelózy, ktoré súvisia s vajcami vyrobenými v Poľsku. Aj v českej republike a na Slovensku boli v priebehu tohto týždňa stiahnuté milióny kusov vajec z Poľska. Únia hydinárov Slovenska túto situáciu monitorovala už počas víkendu a kontaktovala s touto informáciou aj ŠVPS SR.
 
 
Slovenské vajcia od slovenských výrobcov žiadne problémy so salmonelou nemali ani v súčasnosti nemajú. Je to vďaka veterinárnemu dozoru na našich prevádzkach a kontrolám vajec. Vajcia infikované salmonelou pochádzajú z chovov najväčšieho poľského producenta vajec. Ferma Drobiu Wozniak, ktorý vyrába až 60 % vajec u našich severných susedov, čo je 4x viac ako je celá výroba vajec v SR. Preto je nevyhnutné, aby slovenský spotrebiteľ dôkladne kontroloval krajinu pôvodu vajec, ktoré nakupuje. Slovenské a poľské vajcia je možné od seba veľmi jednoducho odlíšiť po otvorení krabičky. Na každom vajíčku musí byť pečiatkou vyznačené označenie krajiny pôvodu. Slovenské vajcia majú na škrupine pečiatku obsahujúcu značku SK a poľské vajcia značku PL. Keďže veľká väčšina poľských vajec sa na územie Slovenska dostáva cez Českú republiku a v mnohých prípadoch môže ísť o vajcia falšované, je nevyhnutné, aby spotrebiteľ kupoval iba vajcia označené značkou SK.
 
Poľské vajcia sa k nám naďalej dovážajú za dumpingoví ceny. Viacerí slovenskí producenti už boli z tohto dôvodu donútení znižovať svoju produkčnú kapacitu a dochádza tak k ich vytláčaniu z trhu.
 
Slepačie vajcia sú poslednou poľnohospodárskou komoditou, v produkcii ktorej je Slovensko sebestačné. Otázkou je, dokedy. Poľský producent vajec naďalej ponúka vajcia na slovenskom trhu za neprimerane nízke ceny. Tento dlhodobý tlak na slovenských producentov, ktorí sú nútení predávať za ceny nižšie ako ich náklady, už vyústili do znižovania počtu nosníc. Tento trend v konečnom dôsledku môže viesť k zvyšovaniu cien pre zákazníkov.
 
„Dovoz lacných poľských vajec nie je problémom len pre Slovensko, rovnaký scenár sa opakuje aj v Čechách. Do Čiech prúdi dokonca viac poľských vajec ako na Slovensko,“ uvádza Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.
 
Výkupná cena vajec v Poľsku je až o 70 % vyššia ako na Slovensku a až o 100 % vyššia ako v Čechách (september 2016). Výrazne vyššia cena v Poľsku dáva poľskému producentovi dostatočnú finančnú rezervu na to, aby mohol predávať na zahraničných trhoch za dumpingové ceny. Vďaka svojim obrovským produkčným možnostiam a vysokej nadprodukcii je pre susedské trhy reálnou hrozbou, pretože dokáže pokryť v krátkom čase celú spotrebu vajec na Slovensku a vytlačiť tak lokálnych producentov z trhu.
 
 
Okrem toho, dovoz poľských vajec je spojený so zdravotným rizikom, ako v ostatnom prípade zistenej salmonelózy v miliónoch vajec poľského producenta Fermy Drobiu Wozniak dovezených do Čiech, Holandska, Veľkej Británie či Chorvátska.
 
Nakoľko ide o pretrvávajúci problém, ktorý sa týka nielen Slovenska ale aj českých hydinárov, rozhodla sa ÚHS pokračovať v boji proti nesúťažnému správaniu poľského producenta slepačích vajec a po podaní na Protimonopolný úrad SR sa obrátila aj na Európsku komisiu. Podľa advokáta Jozefa Semančína zastupujúceho ÚHS, v sťažnosti požaduje, aby Európska komisia prešetrila možné protisúťažné správanie poľského producenta vajec spočívajúce v stanovovaní neprimeraných predajných cien.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce